Veilig Sportklimaat bij Hoofddorp Pioniers


Hoofddorp Pioniers wil voor alle leden een sociaal veilige verenigingscultuur creëren en behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

Normen en waarden

Hoofddorp Pioniers heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn [dit zijn die uit het voorbeeld, even kijken of wij deze onderschrijven]:

  • Plezier
  • Respect
  • Eerlijkheid
  • Betrokkenheid
  • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Hoofddorp Pioniers. Dus voor alle (top)sporters, trainers, coaches, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden of bezoekers zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit.

Bij Hoofddorp Pioniers zijn er twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor onze sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met vragen of klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag.

Onze vertrouwenscontactpersonen:

  • zijn beschikbaar voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
  • zijn ons eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
  • brengen advies uit aan het bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.

De vertrouwenscontactpersonen bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of KNBSB om preventieve maatregelen te nemen.  De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik, pesten, doping, drugs en alcohol of matchfixing.