Veilig Sportklimaat bij Hoofddorp Pioniers


Hoofddorp Pioniers wil voor alle leden een sociaal veilige verenigingscultuur creëren en behouden. Een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt, ongeacht leeftijd, afkomst, huidskleur, seksuele voorkeur, gender en geestelijke of lichamelijke beperking.

Normen en waarden

Hoofddorp Pioniers heeft vijf basiswaarden geformuleerd die de pijlers vormen waarop de vereniging functioneert en die een belangrijke richtlijn vormen voor ons dagelijkse denken en doen. Die basiswaarden zijn [dit zijn die uit het voorbeeld, even kijken of wij deze onderschrijven]:

  • Plezier
  • Respect
  • Eerlijkheid
  • Betrokkenheid
  • Sportiviteit

Deze waarden gelden voor alle direct of indirect betrokkenen van Hoofddorp Pioniers. Dus voor alle (top)sporters, trainers, coaches, bestuursleden, ouders/verzorgers, vrijwilligers, toeschouwers etc.

Vertrouwenscontactpersonen

Binnen een vereniging zijn de scheidingslijnen vaak dun. Bewust of onbewust kunnen er situaties ontstaan waar leden of bezoekers zich ongemakkelijk bij voelen. En sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, seksuele intimidatie of criminaliteit.

Bij Hoofddorp Pioniers hebben we een vertrouwenscontactpersoon aangesteld: Wendy Aardoom. Wendy is het eerste aanspreekpunt voor onze  sporters, ouders/verzorgers van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur met vragen of klachten rondom het ervaren van ongewenst gedrag.

Wendy: “Is jou iets overkomen dat jij als zeer onprettig hebt ervaren en is daar mee voor jou een persoonlijke grens gepasseerd? Blijf er dan niet mee zitten en meld je bij mij. Is jou zelf niets overkomen maar ben je wel ergens getuige van geweest waarvan jij de afvraagt of dat wel helemaal in de haak is, ook dan kun je ook bij mij als vertrouwenscontactpersoon terecht.
Je kunt mij bellen mailen of een whatsapp berichtje sturen. Vraag daarin alleen of ik contact met jou wil op nemen. Vertel jouw verhaal nog niet in de mail of via de telefoon. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met je op om een afspraak in te plannen. De afspraak vindt in de regel plaats op een openbare plek waar jij je veilig voelt. Bij voorkeur niet op de club, maar ook niet bij jou of mij als vertrouwenscontactpersoon thuis. Tijdens de afspraak leg ik je eerst uitgelegd wat de vertrouwenscontactpersoon wel en niet voor je kan doen. Het is daarna aan jou om te beslissen of en wat je van jouw ervaring wilt delen. Belangrijk blijft dat je jouw verhaal niet eerder doet dan tijdens de afspraak. Dit is vooral ter bescherming van jou zelf.
Als je, jouw verhaal met mij gedeeld hebt, ben ik als vertrouwenscontactpersoon verplicht dit aan het bestuur te rapporteren. Dit gaat altijd in overleg met jou en mag geanonimiseerd, dus zonder dat jouw naam en of die van de persoon waar jij de melding over doet genoemd wordt.”

Onze vertrouwenscontactpersoon Wendy:

  • is beschikbaar voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag;
  • is ons eerste opvang/aanspreekpunt wanneer leden ongewenst gedrag ervaren en hier met iemand over willen praten;
  • brengt advies uit aan het bestuur van welke ondersteuning zij gebruik kunnen maken in de opvolging van de melding.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert de vertrouwenscontactpersoon de vereniging of KNBSB om preventieve maatregelen te nemen.  De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik, pesten, doping, drugs en alcohol of matchfixing. Lees hier meer over de verantwoordelijkheden, kaders en werkwijze van een vertrouwenscontactpersoon bij een sportvereniging.