Gedragscode voor Sporters

De Sporter:

IS OPEN
Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geeft iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN
Komt op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING
Maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruimt de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF
Raakt buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn of haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS
Leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN
Pest niet. Onthoudt je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

DISCRIMINEERT NIET
Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK en SPORTIEF
Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportmoment, zoals de eerste uit.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE
Meldt overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de Vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. N.B.: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER JE MET DE AUTO BENT