Vrijwilligers

Aannamebeleid

Het is van belang te weten wie de begeleiders en vrijwilligers van Hoofddorp Pioniers zijn, met in het bijzonder diegene die werken met kwetsbare doelgroepen. Veel begeleiders en vrijwilligers van Hoofddorp Pioniers zijn zelf spelend lid van de vereniging en daarom bekend bij ons als bestuur. Maar het blijft belangrijk om, wanneer iemand wil starten als vrijwilliger, goed kennis met elkaar te maken. Dit geldt voor trainers, assistent-trainers en hulptrainers en alle commissieleden die in direct contact staan met leden.

Het verantwoordelijke bestuurslid voert altijd een kennismakingsgesprek met nieuwe vrijwilligers. Daarin vragen we naar de motivatie van de potentiële vrijwilliger om een functie uit te oefenen bij Hoofddorp Pioniers. De nieuwe vrijwilliger kan worden gevraagd een referentie op te geven. Indien nodig, te besluiten door het bestuurslid dat het kennismakingsgesprek voert, zullen we contact opnemen met de referentie om het verhaal van de nieuwe vrijwilliger te controleren.

Tijdens een bestuursvergadering zal het bestuur formeel een besluit nemen over de benoeming van de vrijwilliger.

Aan alle vrijwilligers die niet lid zijn van de KNBSB wordt gevraagd om hun handtekening te zetten onder de onderwerping aan het tuchtrecht. Dit schept duidelijkheid en maakt dat je iemand kan aanspreken op grensoverschrijdend gedrag.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Iedere vrijwilliger die op vaste basis bij Hoofddorp Pioniers met jeugd omgaat, zal een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanvragen. Dit kan gratis via de vereniging. Iedere twee jaar zullen we iedere vrijwilliger die dit betreft vragen een nieuwe VOG aan te leveren.