Verplichtingen lidmaatschap

Elk lid is bij aanmelding verplicht om hand- en spandiensten voor de vereniging te verrichten. Dit klinkt raar, maar hierdoor kunnen we de contributie laag houden. Gericht wordt dus een beroep op u gedaan.

Zo worden jeugdleden minimaal verplicht om vanaf de aspirantenleeftijd bij een lager team als scheidsrechter op te treden en draait elk team ook kantinedienst. Bij minderjarigen wordt verwacht dat dit door de ouders(s) of voogd(en) wordt verzorgd. Onze ervaring is dat het verplicht optreden als scheidsrechter juist jeugdleden meer inzicht in de strategie van het spel verschaft en ook meer respect bijbrengt.

Vrijwilligersbeleid

Wij zijn er voor u en u bent er voor ons:

uiteraard zoeken wij steeds uitbreiding met nieuw en fris kader die een steentje voor de vereniging wil bijdragen. Het gaat erom dat wij de jeugd kunnen assisteren met de hulp van technisch, maar ook niet-technisch kader en vrijwilligers. Ook zoekt elk team jaarlijks scorers, begeleiders en scheidsrechters, zo zijn er eenmalige klussen, zijn er toernooien waar u bij kunt helpen en zijn er mogelijkheden dat u ook in technische zin het spelletjes honk- of softbal kunt leren. U kunt het zo gek niet opnoemen, maar om de basis van onze vereniging gezond te houden kunnen wij veel hulp en vermoedelijk ook uw hulp gebruiken.

Zo kunnen we altijd structureel hulp gebruiken, incidenteel hulp gebruiken, maar ook hebben wij naast het bestuur een Strategische Beleidsraad staan met daarbij een groep van deskundigen die hun kennis en vaardigheden op afroep ter beschikking wil stellen. Kortom er zijn een hoop mensen achter de schermen bij onze sport betrokken: samen doen, samenwerken en professioneel verbreden.

Wij schrijven dat “u er voor ons bent en wij er voor u zijn”: uiteraard willen wij samen met u kijken wat u graag zou willen/kunnen doen en of dit op uw wensen voor verdere ontwikkeling kan aansluiten. Op deze manier versterken wij elkaar. Onze visie is om zoveel mogelijk taakgericht te werken, dus niet een ouder met enorm veel zaken overbelasten. Beter één iets goed uitvoeren dan veel zaken slechter. Juist met het taakgericht werken blijven we gezond. Wij ondersteunen dat ouders zich parallel met hun kind mee kunnen ontwikkelen en bieden hier graag een raamwerk en gelegenheid voor aan. Bij trainers en coaches proberen om vanaf een bepaalde leeftijd zoveel mogelijk de ouder-kind relatie te doorbreken. Hier plaatsen wij zoveel mogelijk kader zonder een directe kind/speler relatie. U zult deze geleidelijke overgang opmerken, maar dit hoort erbij. Dit zorgt wel eens voor minder leuke beslissingen, maar dit is voor de jeugd en ouders een ideaal uitgangspunt. Kinderen moeten immers optimaal plezier in hun sport hebben en ouders kunnen zodoende optimaal van hun spel genieten.

Wilt u als vrijwilliger helpen of uw kennis beschikbaar stellen, e-mail ons dan via vwzaken@hoofddorp-pioniers.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen

Wedstrijden

Elk team doet mee aan de competitie en speelt op de zaterdag of zondag op een vast tijdstip. Uitwedstrijden zijn meestal ook dezelfde dag, een beetje afhankelijk van de tegenpartij. De wedstrijdduur verschilt per leeftijdscategorie. Bij de allerkleinsten duurt dit 2 of 3 slagbeurten (± 1 uur). Het kan ook voorkomen dat doordeweeks een wedstrijd moet worden ingehaald.

Vervoer

Bij uitwedstrijden zorgen spelers of ouders per toerbeurt voor vervoer. Bij de jeugd maakt veelal de teamleider (begeleidende ouder) een rijschema.