Doping, drugs, alcohol

Bij verboden middelengebruik in de sport wordt als eerste aan doping gedacht. Het gebruik daarvan vinden we onsportief gedrag. Wat doping betreft is heel duidelijk wat wel en wat niet mag. Dat is internationaal vastgelegd en wordt in Nederland bewaakt door de Doping Autoriteit. Kijk op Dopingautoriteit voor meer informatie. Binnen de sport kunnen ook middelen gebruikt worden die niet onder doping vallen, of worden verboden middelen gebruikt door sporters die niet onder controle staan. Denk dan bijvoorbeeld aan hard- of softdrugs, partydrugs, spierversterkende middelen of alcohol. Het gebruik hiervan kan niet alleen schadelijk zijn voor de betreffende persoon, maar kan ook onrust op de vereniging veroorzaken. Maak je je zorgen over een sporter, maak het dan samen bespreekbaar.