Gedrags- en omgangsregels

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van Hoofddorp Pioniers de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Ook trainers en bestuursleden spreken leden die zich niet aan de gedragsregels houden, aan op hun gedrag. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur. Het bestuur onderzoekt in samenwerking met de vertrouwenscontactpersoon de beschuldiging. Het bestuur is verantwoordelijk voor de incidentopvolging. De vertrouwenscontactpersoon kan een adviesrol krijgen als de vertrouwenscontactpersoon voldoende kennis/achtergrond heeft van het onderwerp. Bij voorkeur blijft een vertrouwenscontactpersoon zoveel als mogelijk uit de incidentopvolgingen.

Om afspraken nog duidelijker vast te leggen, hebben we per doelgroep de Gedragscodes van de KNBSB overgenomen. Alle trainers, coaches en begeleiders moeten de gedragsregels ondertekenen.

Hier vind je de gedragscodes van: