Reminder en Agenda ALV

As vrijdag 15 Maart om 19:30 hebben we onze Voorjaars Algemene Ledenvergadering. We roepen al onze leden op om hierbij aanwezig te zijn.

Agenda:

  • Opening
  • Huurovereenkomst
  • Financieel jaarverslag en kascommissie
  • Pauze
  • Commissies