Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging beschikt, via de KNBSB, over een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden, zogenaamde kandidaat-leden en vrijwilligers. Kandidaat-leden zijn invités die zijn uitgenodigd om met honkbal of softbal kennis te maken, mee te trainen, een toernooitje spelen, doch nog niet besloten hebben om lid te worden.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering KNBSB

De aansprakelijkheidsverzekering is ondergebracht via Aon Verzekeringen bij MS Amlin Insuance SE

I. Dekking
De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en materiële schade) toegebracht tijdens een door de KNBSB georganiseerde activiteit alsmede de aangesloten verenigingen voor zover de activiteiten betrekking hebben op het beoefenen en bevorderen van de base- en softball sport mits georganiseerd door en onder toezicht van de KNBSB.

Dekkingsgebied: Wereld inclusief USA/Canada

II.Verzekerden

  1. de leden en kandidaat-leden van die verenigingen, welke zich bij de verzekeringnemer (KNBSB) voor deze verzekering hebben aangemeld; alsmede de vrijwilligers van wier onbetaalde diensten gebruik wordt gemaakt;
  2. de door de bond aangewezen geselecteerden voor vertegenwoordigende teams en jeugdkampen;
  3. de door de bond aangewezen scheidsrechters, official scorers en commissieleden;
  4. de door de clubs afgevaardigde leden naar het scholenproject.

III. Verzekerd bedrag

  • De polis biedt dekking voor € 2.500.000,- per aanspraak met een maximum van € 5.000.000,00 per verzekeringsjaar.
  • Voor opzichtschade geldt voor € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,00 per verzekeringsjaar.
  • Verzekerd bedrag voor USA/Canada bedraagt € 1.250.000,00.

IV. Eigen risico
Per aanspraak geldt een eigen risico van € 500,- voor schade aan zaken (in USA/Canada € 5.000,00).

Per aanspraak in geval van opzichtschade geldt een eigen risico van € 250,-

V. Uitsluitingen

Niet verzekerd is:

  • Schade aan brilmonturen, brillenglazen, horloges en kleding;
  • Schade verband houdende met diefstal, vermissing of verdwijning van zaken;
  • Schade die niet bestaat uit materiële beschadiging of letselschade (de zogenaamde zuivere vermogensschade)


Verder zijn de normale uitsluitingen van toepassing zoals opzet, vermogensdelict, geweldsdelict en seksuele gedragingen.