Ongevallenverzekering

De vereniging beschikt, via de KNBSB, over een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor alle leden, zogenaamde kandidaat-leden en vrijwilligers. Kandidaat-leden zijn invités die zijn uitgenodigd om met honkbal of softbal kennis te maken, mee te trainen, een toernooitje spelen, doch nog niet besloten hebben om lid te worden.

Deze verzekering is bij Nationale Nederlanden ondergebracht. De verzekering voorziet in dekking indien niet op de eigen verzekering kan worden teruggevallen. Wel is sprake van een eigen risico.

De verzekering dekt voor bepaalde bedragen:

  • centrale trainingen, bonds-, districts-, oefen- en/of interlandwedstrijden, welke trainingen en wedstrijden onder verantwoordelijkheid van het bondsbestuur c.q. districtsbestuur plaatsvinden;
  • de deelname aan wedstrijden;
  • voor leden, kandidaat leden en vrijwilligers het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar de activiteiten plaatsvinden.

Uiteraard zijn er ook uitsluitingen en nadere voorwaarden waaraan moet worden voldaan.