Algemene informatie

Doelstelling van de Hoofddorp Pioniers
Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van honk- en softbal als spel en sport, daaronder begrepen recreatieve vormen van deze sporten. De vereniging streeft er naar om elk individueel lid op het hoogst mogelijk niveau te brengen en te laten spelen. Dit individuele belang gaat in principe voor elk ander belang. Ook worden structureel activiteiten en honk- en softbalevenementen georganiseerd.

Spelen bij Hoofddorp Pioniers
Vanaf 5 jaar is het mogelijk om peanut of opgooibal volgens de pupillen C-regels te gaan spelen. Peanutbal betekent dat de bal van een paaltje geslagen wordt. Er wordt gespeeld met een zogenaamde "Soft-touchbal", zodat bij een botsing met de bal de schade zeer beperkt blijft. Op jongere leeftijd spelen jongens en meisjes gemengd. Vanaf pupillen C2 niveau vindt meestel een splitsing naar honk- of softbal plaats.
Een team heeft negen spelers. Bij de allerkleinsten bestaat een team uit een groter aantal spelers zodat het toegestaan is spelers te wisselen. Zo mogen daar bijvoorbeeld tien spelers, in plaats van het gebruikelijke aantal van negen, in het veld staan en per inning komt meestal iedereen aan slag.
Op elke leeftijdcategorie is instroming mogelijk, mits een verantwoorde plaatsing binnen een team mogelijk is. Het honk- en softbal competitieseizoen loopt van begin april tot en met de eerste week van de maand oktober. In de zomervakantie is, in de maand juli een vakantiestop van drie weken. In januari wordt meestal met de zaaltrainingen gestart. De zaaltrainingen lopen door tot medio maart, waarna we buiten gaan trainen.
Vanaf de aspirantenleeftijd is het zonder voorkennis al iets moeilijker om met spelers die al enkele jaren spelen mee te komen en in te stromen. Ouders en kinderen moeten zich hiervan terdege bewust zijn. Van de andere kant af gezien spelen de lagere teams meer recreatief in de breedtesport. Het is dan goed te doen om met plezier honk- of softbal te spelen. Bij instroming van een aspirant zonder honk- of softbal ervaring uit zich dit meestal door een start met de plaatsing in een van de lagere breedtesport teams.