Versoepeling Corona Maatregelen

Beste coaches, trainers, spelers en ouders,

Per 1 juli 2020 is weer een aantal Corona maatregelen versoepeld. Hieronder treffen jullie het nieuwe Corona protocol aan dat vanaf die datum geldt op het sportcomplex van Hoofddorp Pioniers. Dit protocol bestaat uit regels die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het NOC/NSF, de KNBSB, de Gemeente Haarlemmermeer en het bestuur van Hoofddorp Pioniers en ETO.

Het NOC/NSF heeft nog steeds een actueel sportprotocol dat je kunt vinden op nocnsf.nl/sportprotocol

Het bevat richtlijnen voor verantwoord sporten.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • schud geen handen!

Hervatting van de honk- en softball competities!
Per 1 juli mag er weer gespeeld worden in competitieverband. De KNBSB is druk bezig met het publiceren van de competitieschema’s voor alle teams in alle leeftijdsgroepen. Hoe het schema er voor jouw team uitziet, kun je vinden op https://www.knbsb.nl/nl/competitie/competities/Honkbal/ (of Softbal, of Beebal als laatste deel van de URL). Veel mensen gaan in de komende weken op vakantie en het kan dus voorkomen dat wedstrijden in de vakantieperiode niet gespeeld kunnen worden door gebrek aan spelers. Die wedstrijden worden dan op een later moment in het jaar gespeeld. De KNBSB website en je coach informeren je hier verder over.

Sportcomplexen mogen weer open!
Per 1 juli zijn sportcomplexen weer open voor ouders en bezoekers. Dat betekent dat ouders weer langs de lijn welkom zijn bij trainingen en wedstrijden.

Maar wel op 1,5 meter van elkaar en van spelers en coaches natuurlijk!
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Ook de kantine, kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten (lees: op het terrein rond de velden en op tribunes) maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Voor binnen (lees: kantines) gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers). Houd je daarbij aan de regels zoals gepubliceerd in de kantine en op het terras! Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers (bv. scoorders) klaar zijn met hun wedstrijd, zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten. Op buitenterrassen bij sportkantines is placering altijd verplicht (placeren is het toewijzen van zitplaatsen aan bezoekers).

Wat zijn de regels voor, tijdens en na het sporten?
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als honk- en softbal. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

De dugouts mogen ook weer gebruikt worden, maar daar gelden de volgende regels voor. In de dugouts geldt de 1,5 meter regel. Tevens geldt dat als er meer spelers zijn dan er in de dugout plaats kunnen nemen o.b.v. de 1,5 meter regel, de resterende spelers buiten de dugout moeten blijven. Ook coaches mogen niet in de dugout plaatsnemen.

Hoe ziet het trainingsschema eruit?
Hoewel er geen formele regels meer zijn voor het vermijden van situaties waarbij teams gelijktijdig aankomen en/of vertrekken van het veld en/of complex, vinden de besturen van HP en ETO dit wel een belangrijke bijdrage aan de basis regel om drukte te vermijden. Om onnodige drukte bij de poort en op het complex te vermijden, handhaven we dus de start- en eindtijden voor trainingen zoals in het actuele trainingsschema.

De regel dat je per team met maximaal 2 coaches/trainers mag trainen, is niet langer van toepassing. Teams kunnen zelf bepalen hoeveel trainers/coaches ze willen inzetten tijdens trainingen, zolang de 1,5 meter regel maar wordt aangehouden waar noodzakelijk o.b.v. de andere regels.

Aan wie kunnen we vragen stellen m.b.t. de Corona maatregelen?
Als je op het sportcomplex bent voor sportactiviteiten, kun je altijd aan je coach vragen stellen over de geldende Corona maatregelen. Zij zijn tijdens het sporten namelijk ook Corona Coördinator. Op andere momenten kun je altijd per e-mail contact opnemen met de Hoofd Corona Coördinator van Pioniers, Hans Buiskool (secretaris@hoofddorp-pioniers.nl), of met het bestuur (bestuur@hoofddorp-pioniers.nl).

Desinfectie van gebruikte materialen.
Om het risico van verspreiding van het virus te minimaliseren vragen we van iedereen om:

 1. Enkel je eigen handschoen(en), knuppel en helm te gebruiken, als je die bezit
 2. Geen gebruik te maken van de materialen van teamleden
 3. Als je bepaalde materialen niet bezit (bv. een knuppel of een helm), gebruik te maken van materialen van de vereniging (via de coach)
 4. Deze verenigingsmaterialen bij elke roulatie (m.a.w. elke keer voor individueel gebruik door een speler) te desinfecteren met daarvoor door Pioniers geleverde desinfectie middelen
 5. Desinfecteer na trainingen gebruikte mobiele hekken en andere gebruikte materialen
 6. Al je eigen materialen bij thuiskomst goed schoon te maken en te desinfecteren

Met sportieve groet,
Bestuur Hoofddorp Pioniers