Verslag ALV 2018

Notulen ALV 26 maart 2018 – definitief

In bijgaand document vind je het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018.
Dit zal worden vastgesteld door de ALV begin 2019.