In bijgaand document vind je het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2017.
Dit verslag zal worden vastgesteld door de ALV op 26 maart a.s.

ALV 20-3-2017 verslag