Verruiming Corona maatregelen

Beste leden van Hoofddorp Pioniers,

Maandag jongst leden kon ik de trainers en coaches verblijden met het verruimen van de corona-maatregelen.

Inmiddels heeft de rijksoverheid aanvullende maatregelen  per 1 juli a.s. aangekondigd, die onverkort door de gemeentelijke corona-autoriteiten zullen worden overgenomen. De verwachting is dat deze a.s. maandag gepubliceerd worden.

Dit leidde er toe dat we volgende week zaterdag 4 juli om 13.00 uur H1 een eerste oefenwedstrijd op  ons Park tegen de Pirates op veld 2 gaan spelen. Veld 1 is de komende weken nog onbespeelbaar door het emelten probleem.

De beperkingen op ons Park (niet sporters buiten de hekken) gelden dan niet meer, maar wel blijft de regel “1,5m afstand houden” van kracht. Dat geldt ook voor de kantine waarvoor echter nog afspraken gemaakt moeten  worden. Zodra dat geregeld is, gaat die open. De toiletten kunnen gebruikt worden, maar verzoek is om deze zo weinig mogelijk te gebruiken en na gebruik goed te desinfecteren met de daar aanwezige materialen.  Desinfectie van Honk- en Softbal middelen en -materialen blijft van kracht.

Wedstrijden zijn  voor alle teams mogelijk ook tegen tegenstanders, die van elders komen. Toernooitjes e.d. kunnen in overleg (tijd, plaats, ruimte) georganiseerd worden.

Streefdatum voor de start van de reguliere competitie is 23 juli a.s.

Wij hopen dat deze voornemens en intenties bij jullie in goede aarde vallen en dat we nog een goed deel van het Honk- en Softbal seizoen 2020 van onze sporten kunnen genieten.

Namens het bestuur Hoofddorp Pioniers,

Hans Buiskool.