Korte samenvatting ALV 2021

22 maart 2021 – 52 deelnemers – online meeting

De volgende onderwerpen zijn gepresenteerd/besproken:

 • Johan Koene is onlangs benoemd tot Erelid
 • Gebrek aan nieuwe bestuursleden is een groot probleem/risico – zie einde meeting
 • Corona situatie; vooralsnog geen zicht op starten breedtesport competities
 • Ledenaantallen: in 2020 gelijk gebleven (rond 350); iets minder senioren en iets meer jeugd
 • Terugblik en plannen voor de afdelingen Honkbal en Softbal
 • Terugblik en plannen voor Kantinebeheer en bardiensten; stemming voor nieuwe naam Kantine
 • Toelichting op resultaten Back2Basics programma
 • Toelichting door STH op kostenscenario’s HKL team Meerlease; sponsormogelijkheden
 • Onderzoek naar mogelijke organisatorische integratie van STH met Pioniers
 • Terugblik en plannen van de Activiteitencommissie
 • Update over ETO en status plaatsing blaashal op ons terrein
 • Afscheid van bestuursleden / Hoe nu verder…?
  • Joyce Kolk en Iris Dweelaard hebben een virtuele bloemenbon ontvangen
  • Ilja Schinkel is benoemd tot Erelid
  • Eén persoon heeft zich aangeboden voor een bestuursfunctie; enkele personen hebben (beperkte) hulp aangeboden

De volgende besluiten zijn genomen door de ALV:

 1. Notulen ALV 2020 en Jaarverslag 2020 zijn goedgekeurd
 2. Financieel jaarverslag 2020 is goedgekeurd; na positief advies van de Kascontrole Commissie; 3 nieuwe reserveleden voor de KCC 2022
 3. Begroting 2021 is goedgekeurd, inclusief een contributieverhoging van 0%