Protocol Hoofddorp Pioniers voor verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jr en jeugd 13 t/m 18 jr.

Beste coaches, trainers, spelers en ouders,

Van alle kanten stromen de vragen binnen wanneer kunnen we trainen en wat zijn de voorwaarden.

Het NOC/NSF heeft een sportprotocol samengesteld (nocnsf.nl/sportprotocol) met richtlijnen voor verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar.
Aanvullend heeft de KNBSB een concept “sport specifieke aanvullingen voor honk- en softbalsport” opgesteld.
Tot slot heeft het bestuur van Hoofddorp Pioniers zich nog beraden over specifieke afspraken voor ons complex.
Wanneer gaan we weer trainen?
We streven ernaar om de trainingen te hervatten op donderdag 30 april a.s. We zijn nog bezig om een aantal praktische knelpunten op te lossen, waardoor eerder starten echt niet mogelijk is.

Hoe ziet het trainingsschema eruit?
NOC/NSF en de KNBSB hebben duidelijke regels opgesteld m.b.t. het vermijden van situaties waarbij teams gelijktijdig aankomen en/of vertrekken van het veld en/of complex.
Het gevolg daarvan is dat de start- en/of eindtijden van de trainingen van sommige teams enigszins zijn gewijzigd. Het betreft meestal een verschuiving van 15 of 30 minuten.
We zijn nog bezig met het oplossen van wat knelpunten bij de organisatie van de training van spelers jonger dan 19 in honk- en softbal senioren teams. Daarover meer later deze week.
Een aangepast trainingsschema zal di. 28-4 worden gecommuniceerd naar alle betrokken coaches/trainers en spelers/ouders.

Aan welke regels moeten we ons houden?
Bij deze nieuwsbrief tref je twee documenten aan, één voor coaches/trainers en één voor sporters/ouders. In beide documenten staan zowel de algemene regels waaraan iedereen zich moet houden, als de specifieke regels voor de hierboven genoemde doelgroepen.
Lees deze regels heel goed door, ook met minderjarige spelers en houd je aan deze regels! Alleen dan kunnen we de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk beschermen!

Aan wie kunnen we vragen stellen tijdens trainingen?
Telkens als er sportactiviteiten op het complex zijn, zal er iemand van het Pioniers bestuur aanwezig zijn om coaches, spelers en ouders te helpen met het naleven van al die regels en eventuele vragen te beantwoorden of praktische problemen te helpen oplossen.

 • Maandag -> Jeroen Kok
 • Dinsdag -> Joyce Kolk of Iris Dweelaard
 • Woendag -> Joyce Kolk of Iris Dweelaard
 • Donderdag -> Ilja Schin kel
 • Vrijdag -> Jeroen Kok
 • Zaterdag -> n.n.t.b.
 • Zondag -> n.n.t.b.

Desinfectie van gebruikte materialen.
Om het risico van verspreiding van het virus te minimaliseren vragen we van iedereen om:

 1. Enkel je eigen handschoen(en), knuppel en helm te gebruiken, als je die bezit
 2. Geen gebruik te maken van de materialen van teamleden
 3. Als je bepaalde materialen niet bezit (bv. een knuppel of een helm), gebruik te maken van materialen van de vereniging (via de coach)
 4. Deze verenigingsmaterialen bij elke roulatie (m.a.w. elke keer voor individueel gebruik door een speler) te desinfecteren met daarvoor door Pioniers geleverde desinfectie middelen
 5. Al je eigen materialen bij thuiskomst goed schoon te maken en te desinfecteren

Brengen en halen van spelers
Zorg ervoor dat spelers op de in het trainingsschema vermelde starttijd voor de hoofdpoort van het complex klaar staan in hun sportkleding.
Houd daarbij een marge van maximaal 5 minuten aan. Als een training dus om 19:00 uur begint, mag een speler niet eerder dan 18:55 bij het hek worden afgezet.
Ben je toch iets eerder, wacht dan in je auto op de parkeerplaats.
Ouders mogen niet het complex betreden!
Voor beeballers en pupillen geldt dat zij vanwege hun leeftijd bij de hoofdpoort niet 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.
Aspiranten (ook al is een speler nog jonger dan 13 jaar), junioren en senioren moeten daar wel 1,5 meter afstand van elkaar houden!
Coaches gaan met hun team op de training starttijd direct naar het veld.
Trainingen eindigen op de in het trainingsschema aangegeven eindtijden en de kinderen moeten dan het complex meteen verlaten.
Zorg er dus voor dat u op tijd bent om uw kind weer mee naar huis te nemen.
We moeten ons strak aan deze regels houden om te voorkomen dat kinderen van verschillende teams en/of leeftijdsgroepen met elkaar in contact komen.

Voorzieningen complex
Gedurende trainingen is het gebouw afgesloten. Enkel in geval van een noodsituatie mogen coaches het gebouw betreden, bv. voor het AED apparaat.

Ook de toiletten zijn dicht, dus zorg ervoor dat kinderen thuis naar het toilet zijn geweest voor een training!
Zie voor de overige regels de bijgevoegde sportprotocollen.
Hoewel het streven dus is om onder voorwaarden vanaf 30 april het trainen weer op te starten, zijn de huidige NOC/NSF en KNBSB richtlijnen nog in concept.
Er moet nog goedkeuring komen van VWS/RIVM. Tevens werkt het bestuur nog samen met de sportservice Haarlemmermeer om de specifieke invoering bij Pioniers vorm te geven.
De definitieve versies volgen uiterlijk 28 april. Mochten daar zaken in staan die afwijken van de regels zoals we die nu via deze nieuwsbrief communiceren, dan zullen we u daar onmiddellijk over informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hoofddorp Pioniers

Corona richtlijnen spelers/ouders:

Onderstaand vind je de richtlijnen met betrekking tot de training voor de aankomende periode voor zover de maatregelen gelden van het RIVM. Bespreek deze richtlijnen ook met je dochter/zoon zodat hun goed op de hoogte zijn van de regels hoe ze zich moeten gedragen op en rondom het sportcomplex.

Ouders:

 • Zorg dat je hem/haar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training afzet bij de ingang van het complex, als iedereen aanwezig is zullen zij onder begeleiding van de coac het complex betreden. Aan het einde van de training zullen zij als team naar buiten komen en kan je hem/haar hier ook weer ophalen.
 • Bij ziekteklachten van hem/haar of een van de andere familieleden, meld hem/haar dan af bij de training, bij 24 uur klachtenvrij mag hij/zij weer trainen. Bij vaststelling van het COVID-19 virus bij iemand in het huishouden mag er weer getraind worden na 14 dagen klachtenvrij.
 • Als je niet wilt of niet prettig voelt om te trainen is het niet verplicht, meld je wel eventjes af bij je coach/trainer.
  Reis alleen met jou eigen kinderen of mensen uit het huishouden.

Spelers:

 • Maak zoveel als mogelijk is gebruik van je eigen materiaal en deel deze niet met andere spelers.
 • Zorg dat je thuis hebt geplast, dit omdat de wc`s op het complex gesloten zullen zijn.
 • Voordat je van huis gaat, was je je handen goed.
 • Voor spelers/speelster vanaf de aspiranten geld; houd met iedereen 1.5 meter afstand.
 • Neem je eigen bidon mee met drinken.
  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de coach/trainer het veld af te gaan naar andere velden of teams.
 • Zit tijdens de training niet aan je eigen gezicht of aan die van een ander.
 • Geen gebruik van kauwgom/pruimtabak of andere zaken.

Als advies willen wij nog meegeven dat het raadzaam is het materiaal
van je zoon/dochter na de training te desinfecteren.

Corona richtlijnen coaches:

Onderstaand vind je de richtlijnen met betrekking tot de training voor de aankomende periode voor zover de maatregelen gelden van het RIVM. Zorg ervoor dat als je als coach onderstaande regels goed in acht neemt om alles zo goed als mogelijk te laten verlopen. Bij gezondheidsklachten blijf je thuis.

Algemene regels

 • 1,5 meter regel is geldend vanaf de aspiranten, ongeacht welke leeftijd zij hebben. Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Zorg ten allen tijden er wel voor dat de kinderen niet bij hunzelf of bij andere spelers aan of hun eigen gezicht zitten.
 • Per team/training mogen er maximaal 2 coaches/trainers aanwezig zijn bij de training.
 • 5 minuten voor aanvang verzamelen de teamleden bij het hek (bij de jeugd ouder dan 12 op 1,5 meter afstand, als de groep compleet is ga je met het gehele team naar binnen en sluit je het hek weer als iedereen binnen is, dit geld ook bij het weg gaan.
 • Bij de ingang van het hoofdcomplex zal een lijst met spelregels hangen, bij aanvang van de eerste training deze regels doornemen met het gehele team.
 • Bij aanvang van de eerste training zal het trainingsmateriaal worden overhandigd en dienen de coaches voor de aankomende tijd zelf bij zich houden.
 • bij aanvang van de eerste training zal er desinfecteermiddel en papieren doekjes worden geleverd voor hantering van onderstaande desinfectie regels.
 • Complex is alleen geopend voor als de AED nodig is, voor andere zaken blijft het complex dicht.
 • Spelers mogen tijdens de training geen andere velden op anders dan het veld waarop getraind wordt, tevens mogen de teams onderling niet gemengd worden of samen spelen.
 • Dug-out is dicht voor spelers, tijdens de training mogen zij hier niet verblijven.
 • Bij gebruik van slagkooi, 1 speler tegelijkertijd in de kooi.
 • Er zijn wat aanpassingen in de trainingstijden gemaakt, zorg dat je om de eindtijd van de training zoals aangegeven alles klaar hebt en van het veld af kan met je spelers. Denk hierbij aan veld vegen, spullen desinfecteren en spullen ingepakt.

Desinfectie regels:

 • Speelballen dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Overig materiaal, helmen/knuppels en dergelijke voor/ bij roulatie tijdens training en na de training dienen gedesinfecteerd te worden.
 • Slagkooien en overige attributen dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Handgrepen van het trainingsveld/hokken van de bezems en de bezems zelf dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Spelers dienen hun eigen materiaal thuis te desinfecteren.