Overschrijfavonden

Voor spelers die overgeschreven willen worden naar een andere vereniging zijn de volgende avonden geselecteerd:
–> donderdag 13 en maandag 24 oktober tussen 19.30 – 20.30 uur.
Onze Ledenadministratrice (Marycke) en de Penningmeester Leden (Harrie) zullen dan aanwezig zijn.
Overschrijving honkbal hoofdklasse en rookies moet gebeuren voor 1 november.
Overschrijving softbal en breedte sport voor 1 december.
Bedenk dat overschrijven niet mogelijk is indien je nog een betalingsachterstand hebt.