NOODOPROEP!

We moeten jullie helaas op voorhand waarschuwen dat de kans bestaat dat we na de ALV geen geldig bestuur meer hebben.

Dat komt door het vertrek van Jeroen, Joyce, Iris en Ilja. Hans alleen is natuurlijk niet genoeg en kan hij onmogelijk doen.
Het gevolg is dat er serieuze gaten zullen vallen in de voorbereidingen en operationele uitvoering van onze sportactiviteiten

en verplichtingen. In het ergste geval kan het betekenen, stoppen met de competities of zelfs het einde van Pioniers……..…

 

Daarom nogmaals een dringende oproep: wie komt het bestuur helpen? Je hoeft je niet meteen te verbinden aan een

vaste bestuursfunctie, maar jullie hulp is echt nodig! Met meer mensen kunnen we de taken natuurlijk beter spreiden.

 

Wat wordt er dan van je verwacht?

Binnen het bestuur spelen diverse dossiers, soms regulier en soms ad-hoc. Onze activiteiten zou je kunnen verdelen in 3 groepen:

  • E-mails, post lezen en waar nodig reageren (liefst dagelijks, maar minimaal elke 2 dagen; 1 uur p/w );
  • Beleid helpen voorbereiden, bespreken en besluiten tijdens de bestuursvergadering (eens per 2 weken) en ondersteunen van de uitvoering (4,5 uur p/w);
  • tussendoor wat eigen acties doen (contacten met doelgroepen) en externe vertegenwoordigingen (2,5 uur p/w);

Gemiddeld een tijdsinvestering van 8 uur per week. In voorbereidende periodes wat meer en in “stille” periodes wat minder.

 

Mocht je interesse hebben of iemand willen suggereren, stuur dan even een berichtje naar bestuur@hoofddorp-pioniers.nl.

Graag vóór de ALV (22 maart) zodat we een compleet beeld kunnen presenteren aan alle leden.