Nieuwsbrief | 01 | JUNI 2022

07 JUNI 2022

 • NK Little League
 • Aankondiging Financiële avond
 • Agenda ALV
 • Contributie 2022
 • Aandacht voor jouw gegevens

NK Little League

Afgelopen weekend was het NK Little League op ons veld en wat een succes is dat geworden!

Ondanks dat de weergoden ons niet het hele weekend van zon hebben voorzien, is wel het gehele toernooi gespeeld en zijn er in beide disciplines een Nederlands Kampioen voort gekomen. Voor de Littles is dit Kennemerland en voor de Juniors is dit Rotterdam. Beide teams van harte gefeliciteerd en heel veel succes op de komende EK’s!

Langs deze weg een dikke pluim voor de gehele organisatie voor dit geweldig verlopen toernooi met meer dan 50 vrijwilligers.

Alles verliep als een geoliede machine. Bezoekers konden overal terecht met hun vragen, overal stond de informatie goed en duidelijk aangegeven. De kantine was goed bemand met heel veel vrijwilligers, maar ook vaste krachten, de field crew heeft met geweldige inzet de velden het gehele weekend bespeelbaar gehouden en het wedstrijdsecretariaat was nauwkeurig en continue up-to-date. Er was een mooie loterij met fantastische prijzen, de socials werden goed bijgehouden en er waren tal van extra activiteiten op het complex.. De scheidsrechters zijn goed verzorgd het hele weekend en er was enorme flexibiliteit in de organisatie toen er i.v.m het weer het programma in elkaar geschoven moest worden om toch het gehele toernooi af te kunnen werken.

Iedereen die hierin zijn steentje heeft bijgedragen: BEDANKT!

Aankondiging Financiële Avond

Woensdag 15 juni om 19.00 uur financiële avond

Voor leden die de jaarrekening graag gedetailleerd met ons doornemen houden wij een financiële avond. Op deze avond zullen we wat meer inzoomen op de cijfers n.a.v. vragen en opmerkingen inzake de jaarrekening over 2021 zodat we ons op de ALV  wat meer tot ‘de grote lijnen’ kunnen beperken.

Voor deze avond kan je je opgeven per e-mail bij penningmeester@hoofddorp-pioniers.nl, na opgave worden de financiële stukken toegestuurd, ter voorbereiding.

Agenda ALV

Dinsdag 21 juni om 19.30 uur

 • Opening en welkom
 • Goedkeuring notulen maart 2021 en mei 2022
 • Financieel jaarverslag
 • Vaststelling contributie

PAUZE

 • Blaashal
 • Rondvraag

Contributie 2022

Door de recente bestuurswisseling is er enige vertraging ontstaan voor het incasseren van de contributie.

Zodra deze weer plaats kan vinden, zullen wij jullie hierover tijdig informeren. Excuus voor het ongemak.

Aandacht voor jouw gegevens

Het komt wel eens voor dat leden verhuizen, een ander e-mail adres gaan gebruiken een nieuw telefoon nummer krjgen. of wisselen van bank.

Hierbij het vriendelijke verzoek om dat ook even aan Pioniers door te geven?

Een berichtje naar ledenadministratie@hoofddorp-pioniers.nl is voldoende.

Bedankt!