Nieuwsbrief | 02 | JULI 2022

1 JULI 2022

  • Nationale selecties Team Kingdom of the Netherlands
  • Littles en Intermediates Little League kampioenen!
  • ALV 21 juni 20

Nationale selecties Team Kingdom of the Netherlands

Met trots feliciteert Hoofddorp Pioniers:

Lucas Sodekamp, Ralph Stolwijk en Jesper Slot met het behalen van de nationale selectie U12!

Én Ilysa Hoepelman en Yfke Romney met het behalen van de nationale selectie U15!

Heel veel succes allen op het Europees Kampioenschap in Wenen (U12) en Enschede (U15)!

Littles en Intermediates Little League kampioenen!

Hoofddorp Pioniers feliciteert alle jongens in deze teams, maar is uiteraard enorm trots op onze Hoofddorp Pioniers spelers.

Voor de Littles zijn dit:

Wessel Slot, Lucas Sodekamp, Benjamin van Limburg, Ralph Stolwijk, Luc Bouwmeester, Bailey van Ewijk, Jurre de Groot, Jayden Stols en Jesper Slot.

Daarnaast bestaat de coachingstaf en scoorders ook volledig uit Hoofddorp Pioniersleden: Jeroen, Slot, Erik Sodekamp, Daniël de Haan, Danny van Ewijk en Sebastiaan Slot.

Voor de Intermediates zijn dit:

Hidde van der Meer, Neo van der Westen, Stijn Scholte ter Horst en Cayro Hazel

Heel veel succes op het Europees kampioenschap in Moergestel (Littles) en Tsjechië (Intermediates)!

ALV 21 juni 2022

Vorige week heeft de ALV plaatsgevonden, op deze vergadering hebben wij 2 leden in het zonnetje gezet:

Thierry Lamers en Theo Geerman.
Thierry ontving de Pioniers Award en Theo is benoemd tot erelid van de vereniging en ontving de bijbehorende speld. Nogmaals van harte gefeliciteerd heren!

Daarnaast zijn in deze vergadering de notulen van de vorige ALV vergaderingen in maart 2021 en 17 mei j.l. én de jaarrekening 2021 goedgekeurd.

De contributie is ongewijzigd gebleven en er is een nieuwe kascommissie voor 2022 aangesteld, te weten: Joyce Kolk en Jay C. Rock met als reserve lid Ewoud Slot.
Na de pauze is er uitvoerig gesproken en gediscussieerd over de blaashal, waarbij we het eerder aan de leden toegezonden stuk met feiten en bevindingen nog eens samen goed hebben doorgenomen.

Er is door het bestuur en door Ilja (waarvoor dank) veel tijd besteed aan het beantwoorden van vragen vanuit de leden. Daarna heeft er een stemming plaatsgevonden waarvan de uitslag negatief was t.a.v. de garantstelling voor de financiering van de blaashal.