Nieuwsbrief JANUARI 2021

Back to Basics

 

Met deze titel is een aantal leden o.l.v. een procesmanager van de KNBSB aan de slag om zich te beraden over het functioneren van onze vereniging. Wij zijn 1 van de grootste honk- en softbal vereniging van Nederland, beschikken over het mooiste complex van Europa, spelen in beide takken in de top en manifesteren ons goed in de breedtesport.

Voorwaarden genoeg om een bloeiende vereniging te zijn. Toch is er links en rechts kritiek en zijn er zorgen. De kritiek uit zich voornamelijk op het ontbreken van sfeer en gezelligheid op het Park, het ontbreken van verenigingsactiviteiten en de samenhang tussen top- en verenigingsport. Zorgen betreffen voornamelijk het niet kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers ten behoeve van bestuur- en managementfuncties en het organiseren en bemensen van extra activiteiten/toernooien.

Leden verlangen naar de warmte en gezelligheid, die het oude Park Toolenburg kenmerkten. In een 4-tal on-line sessies proberen we plannen te bedenken, die op korte en lange termijn bijdragen aan het functioneren van onze vereniging. Het bestuur stelt zich voor om op de komende ALV hiervan verslag te doen en wellicht voorstellen te kunnen presenteren die het “oude verenigingsgevoel” benaderen, maar ook toekomstbestendig zijn.

Lid zijn van Hoofddorp Pioniers

 

Voor nieuwe leden, maar ook voor de reeds langer lid zijnde leden is het goed om even stil te staan wat het lidmaatschap van Hoofddorp Pioniers met zich meebrengt. Natuurlijk word je in eerste instantie lid om een partijtje honk- of softbal te spelen met hopelijk gelijk gestemde leden. Die leden zijn echter vrijwel altijd verschillend, maar toch van elkaar afhankelijk. Die verschillen kunnen heel aanvullend werken.

Bij een teamsport kan je niet zomaar wegblijven en moet je contributie voldoen die niet gerelateerd is aan het aantal trainingen of wedstijden die je speelt. Ook wordt verwacht van het lidmaatschap bij de vereniging dat je bepaalde diensten verricht. Bij jeugdleden wordt dat door de ouders uitgevoerd. Dat kan van alles zijn bijvoorbeeld het verzorgen van vervoer bij uitwedstrijden, het begeleiden van teams, helpen bij trainingen, bardiensten, ondersteunen van commissies, handjes uitsteken bij het schoonhouden van de accommodatie (dug-outs, kleedruimten e.d.). Het bestuur is voornemens nieuwe leden pro-actiever info te verstrekken (corona verantwoord) waarin het reilen en zeilen van de vereniging wordt toegelicht.

Corona en trainingen

 

Medio januari ’21 heeft de regering een verlenging van de 2e lock down afgekondigd. Het heeft als gevolg dat het sporten in verenigingsverband tot 9 februari ’21, vrijwel geheel stil is komen te liggen. Er zijn wel uitzonderingen zo mogen jeugdigen tot en met 17 jaar met inachtneming van maatregelen buiten sporten op de eigen accommodatie. Buiten sporten bij lage temperaturen betekent voor honk- en softballers dat ze zich moet beperken tot conditie trainingen. Daar komen nog verdere beperkingen bij zo moeten de deelnemers vrij zijn van gezondheidsklachten (zoals verkoudheid), mogen de velden (incl. de Diamonds) van het Park en het gebouw (kleed-, douche, toiletten, kantine, maar ook de slagtunnels) niet betreden / gebruikt worden.Teneinde elkaar niet in de weg te zitten, dienen gebruikers (teams) te melden als zij op het Park conditie trainingen willen houden.

De verlenging van de corona-maatregelen heeft ook als gevolg, dat we niet met de zaaltrainingen kunnen starten en of we dat in februari ’21 alsnog kunnen opstarten is afhankelijk van de maatregelen die dan geldend zijn. Zodra we hier helderheid over hebben informeren wij jullie weer.

Corona en topsport

 

Voor topsporters zijn diverse voorwaarden geschapen waaronder zij wel in groepsverband kunnen sporten / trainen. Zij moeten zich dan onderwerpen aan stringente testvoorwaarden, die organisatorisch en financieel door clubs gedragen en geregeld moeten worden. Zowel het een als het ander is momenteel door H-P niet te regelen. (Begrote extra kosten t/m mei voor 1e teams honk- als softbal  > € 10.000). De hoofdklasse teams beraden zich. Bijzonder is dat het Nederlands honkbalteam als Olympisch kandidaat zich momenteel zonder testen mag voorbereiden.

Als de corona epidemie het toelaat, stelt de KNBSB voor om de hoofdklasse competitie 8 april a.s. met testen en zonder publiek te laten starten. Het laatste woord is daar nog niet over gesproken.

Scheidsrechters

Bij sportwedstrijden zijn goede scheidsrechters onontbeerlijk. Honk- en softbal zijn daarbij geen uitzondering ergo door de ingewikkelde regels is ook niet doenlijk zonder een scheids te spelen. Neem alleen al het beoordelen van slag of wijd en als je al de regels een beetje kent, hoe breng je dat over op de spelers die je onder je hoede hebt.

Als spelend lid heb je vanaf de aspiranten de verplichting af en toe een wedstrijd te moeten leiden. Bij de jeugd is dat altijd een lager team dan jezelf. Teneinde dat enigszins verantwoord te kunnen doen biedt de vereniging komend seizoen ieder jeugdteam (asp. en jun.) een drietal scheidsrechters bijeenkomsten om over het wel en wee te praten. We stellen ons voor in maart (na zaaltraining), in april/mei  (na buitentraining) en juni (ervaringsgericht) dit aan te bieden. Jessica v.d. Schot is bereid de bijeenkomsten te leiden.

Een andere verplichting voor de vereniging is dat we opgeleide scheidsrechters in de vereniging moeten hebben. Het gaat zover dat als we die niet hebben, we of minder teams in de competitie mogen inschrijven dan wel daar boetes voor moeten betalen, oplopend tot wel € 500. De opleiding tot scheids is ingedeeld in niveau’s (op basis van kennis en ervaring). Als je spelervaring hebt, is de eerst aangewezen cursus op niveau 2. Dit kost natuurlijk enige tijd, maar met een beperkt aantal cursusavonden en wat studie goed te doen. Wij vragen derhalve onze leden/ouders zich hiervoor aan te melden. scheidsrechters@hoofddorp-pioniers.nl . Ook voor de niveaus 3 en 4 moeten we t.z.t. gecertificeerde scheidsrechters in de club hebben en willen we onze leden/ouders aanmoedigen c.q. ondersteunen om deze cursussen te volgen.

Teams in competitie

Hoewel de wedstrijden nog ver weg zijn, moeten we ons al wel voorbereiden op het komende seizoen. Normaal starten we met de zaaltrainingen en is het duidelijk welke teams we inschrijven voor de competities.

Nu maar in deze nieuwsbrief dat we voornemens zijn bij de afdeling honkbal 2 senioren teams in de gesloten competitie in te schrijven (H2 zgn. Omron), 4 teams in de open competitie (H3 jong-Omron combi met junioren) en 3 junioren teams. Het wedstrijd secretariaat van deze teams wordt verzorgd door Michele Linthorne.

Verder 3 aspiranten teams, 5 pupillen teams en 2 of 3 beeball teams met wedstrijdsecretariaat verzorgd door Edwin Wijers.

Wat betreft de softbal zijn er wel een behoorlijk aantal leden gestopt. We verwachten 3 dames senioren teams (1 gesloten competitie), 1 heren senioren team, 1 of 2 meisjes junioren team(s), 1 aspiranten team en 1 pupillen team in te schrijven. Het wedstrijdsecretariaat softbal wordt verzorgd door Elise Felix.