Nieuwsbrief Februari 2021

Vervolg Corona en trainingen

Ook na 9 februari ’21 blijven de beperkingen om te sporten van kracht.
Heeft onder ander tot gevolg dat de zaaltrainingen voorjaar ’21 niet door kunnen gaan. Wel blijven er (beperkte) mogelijkheden om op het Park wat aan de conditie te doen en als het weer het toelaat een balletje te gooien.
Voor de jeugd tot 18 jaar mag dat in teamverband en ouder dan 18 in een (vast) koppeltje van 2. Dit kan plaatsvinden op de verharde stroken en de grasstroken achter de bullpens. Hierbij geldt dat als je hier gebruik van wilt maken, meldt dit bij ETO/Wilko. Hiermee voorkomen we dat gebruikers elkaar in de weg zitten. Verder gelden natuurlijk de algemene corona voorschriften (1,5m en hygiene).

Corona en competitie 2021

Vooralsnog (3 febr.) is er geen vooruitzicht op start en verloop van de competities.
Voor de topsport honk- en softbal zijn er diverse scenario’s gemaakt, waarbij de voortgang van corona, de maatregelen die dat vragen en de kosten een rol spelen.
Aangezien de inkomsten teruglopen (minder leden, geen kantine inkomsten) en de uitgaven bij spelen door corona explosief stijgen (testen en toezicht) dreigen de financien een groot probleem te worden. Het bestuur van H-P heeft deze zorgenbij de KNBSB neergelegd. Voor de breedte(vereniging)sport zijn er nog geen voorspellingen te doen. Wij houden jullie op de hoogte.

Bestuur van Hoofddorp Pioniers

Het bemensen van het kader van de vereniging is al jaren een probleem. Dit betreft de begeleiding van teams, commissies maar ook het bestuur. Het is de verwachting dat op de ALV melding moet worden gemaakt van het terugtreden van 3 of 4 bestuursleden. Het moge duidelijk zijn dat de honk- en softbalvereniging niet door 1 of 2 bestuursleden bestuurd kan worden.
Er wordt dan ook dringend gezocht naar versterking van het bestuur van onze mooie vereniging. Dit laatste werd bevestigd op de online bijeenkomsten waar een twintigtal leden onder begeleiding van externen (KNBSB en Sportservice Haarl’meer) het wel en wee van de vereniging bespraken met het thema: back2basics.
Het bestuur en kader wil graag een afspiegeling van de leden zijn, die aandringen naast de sportprestaties, aandacht voor elkaar te hebben. Een vriendenclub!
Ben je geïnteresseerd om de vereniging te helpen, meld je bij het bestuur. Een koffie afspraak ligt wat lastig, maar een gesprek online of per telefoon kan je interesse wellicht bevestigen.

Aankondiging Algemene ledenvergadering 2021

Jazeker, het is er weer tijd voor: de ALV. Ook dit jaar bent u allen van harte welkom om te luisteren naar de diverse terugmeldingen en mee te praten over de plannen voor 2021. Echter, voorlopig kunnen we niet fysiek samenkomen met 50+ volwassenen. Daarom zullen we deze keer de ALV moeten doen via een video-call (MS Teams). We zullen de agenda trachten in te korten tot het noodzakelijke minimum, en zodra dat mogelijk wordt een live vergadering organiseren voor de minder kritieke zaken en/of brainstorm. Maak svp alvast een reservering in je eigen agenda: ALV op maandag 22 maart, aanvang 19:30 uur.

Ook dit jaar zullen we, voorafgaand aan de ALV, een Financiële Avond organiseren (middels video call). Op deze avond worden de voorlopige jaarcijfers 2020 en de begroting voor 2021 gepresenteerd en kunt u daar als geïnteresseerde vragen over stellen. Er is gebleken dat dit de efficiëntie van de ALV sterk verbetert. Noteer daarom ook de volgende datum:  Financiële Avond op maandag 8 maart, aanvang 19:30 uur.

Op welke wijze je kunt aansluiten bij de deze meetings wordt later bekend gemaakt; mogelijk moet je je vooraf even aanmelden. Een formele uitnodiging met concept agenda voor de ALV volgen ook nog.

Team SB Heren1 verlaat Pioniers

Eind 2020 hebben alle spelers van Softbal Heren1 hun lidmaatschap bij Pioniers opgezegd. Volgens de spelers kregen ze onvoldoende steun vanuit de vereniging/het bestuur. Wij vinden het jammer om dit team te zien vertrekken. Zij speelden in de top van het Nederlandse fastpitch Herensoftbal, een aantal zelfs in het Koninkrijksteam, en waren daarmee een mooie vertegenwoordiging van Pioniers.

Incassoronde Contributie

Ja ja, het is weer zover! Ondanks dat de situatie nog wat onzeker is omtrent Corona, gaan we toch vol positiviteit het nieuwe seizoen in. Daarbij hoort de 1e incassoronde (€75,00) die wij als gebruikelijke schema zullen gaan incasseren.