Jos Loogman is overleden

Vandaag heeft het droevige bericht ons bereikt dat Jos Loogman is overleden.

Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies.

•••

Wens van de familie:

In plaats van bloemen graag een gift aan de Nederlandse Brandwonden Stichting
op bankrekeningnummer NL93RABO0388013222