Informatie over de Meerlease Autoloterij

De activiteitencommissie heeft de organisator van de Meerlease Autoloterij (STH) verzocht om een aantal vragen van onze leden te beantwoorden. STH geeft openheid van zaken.

Wat is STH en wat doen ze?
De hoofdactiviteit van Stichting Topsport Hoofddorp (STH) is het bevorderen van de honk- en softbalsport op het hoogste niveau. Het bestuur van Hoofddorp Pioniers bepaalt op welk niveau de topsportteams uitkomen en wij proberen dat zo goed mogelijk te faciliteren door inkomsten te genereren en materialen beschikbaar te stellen. In samenspraak met het bestuur van Hoofddorp Pioniers beheren wij de financiën en stellen we de teams samen van de Meerlease Pioniers, Passies Verhuizers Pioniers en Omron Pioniers.

Wat gebeurt er met de loterijomzet?
Allereerst zijn er diverse kosten om een loterij als deze op te zetten. Zo zijn er een notaris en een accountant ingeschakeld om erop toe te zien dat de trekking eerlijk verloopt en alle opbrengsten op de juiste plaats terecht komen. Ook is een online ticketsysteem aangeschaft om de verkoop van de loten uiterst nauwkeurig te registreren.

Met de uiteindelijke opbrengst van de Autoloterij hoopt STH:

 1. de kosten van de Meerlease Pioniers voor dit seizoen te dekken;
 2. de jeugd- en breedtesport financieel te ondersteunen;
 3. de kosten van de Meerlease Pioniers voor seizoen 2019 te dekken, zodat zij ook in 2019 in de hoofdklasse kunnen blijven spelen; en
 4. last but not least, gaat er per lot € 1,00 naar de Stichting Baseball Against Cancer (BAC).

Hoeveel geld gaat er nu precies naar de vereniging?
Wanneer we minder dan 1000 loten verkopen zal de opbrengst worden gebruikt om tekorten van de vereniging en STH aan te vullen. Verkopen we meer dan 1000 loten? Dan zullen we met de TC en de activiteitencommissie gaan bekijken hoe we de coaches en spelers zo goed mogelijk (financieel) kunnen ondersteunen. Verkopen we bijvoorbeeld 3000 loten dan ondersteunen wij de vereniging met € 5.000,00.

Dat bedrag kan oplopen tot € 21.000,00 als alle loten worden verkocht.

Ik kan op internet niets terugvinden over Meerlease?
Dat klopt. Meerlease is een leasebedrijf in oprichting en is een dochterbedrijf van Hartgerink en Klomp. Het leasebedrijf is in de opstartfase op kleine schaal actief en naar verwachting start de onderneming in januari 2019 voluit haar activiteiten.

Waarom zoveel geld naar Meerlease Pioniers?
Honkbal in de hoofdklasse is duur. Een hoofdklasseteam kost ongeveer € 35.000,00 – € 40.000,00 per seizoen. En dat is exclusief reiskostenvergoedingen voor spelers. De spelers hebben in 2017 en 2018 geen vergoedingen ontvangen. De samenwerking met Meerlease wijkt af van traditionele sponsordeals. Naast de loterij als openingsactie ontvangt STH sponsorinkomsten door leasecontracten van Meerlease aan de man te brengen. Wij hopen begin 2019 de eerste leasecontracten aan te brengen. Via Meerlease kunnen in beginsel alle merken auto’s geleased. Voor deze loterij heeft Meerlease een Mazda2 ter beschikking gesteld. De inkomsten worden verkregen vanuit de verkoop van loten. Bij 3.000 verkochte loten worden de opbrengsten als volgt besteed:

 • € 6,76 per lot ter dekking van Honkbal Heren 1 begroting, zodat Heren 1 niet drukt op de begroting van Pioniers. Voor de loten 1-1000 is dit € 9,74 per lot, voor de loten 1001-3000 is dit € 2,00 per lot en voor de loten 3001-5000 is dit € 0.00 per lot;
 • € 1,67 per lot naar jeugd Pioniers (TC en activiteitencommissie). Voor de loten 1-1000 is dit € 0,00 per lot, voor de loten 1001-3000 is dit € 2,50 per lot en voor de loten 3001-5000 is dit € 8,00 per lot. Het maximumbedrag bij verkoop van 5000 loten is € 21.000,00;
 • € 3,87 per lot naar de Topsport begroting voor 2019. Voor de loten 1-1000 is dit € 0,00 per lot, voor de loten 1001-3000 is dit € 5,81 per lot en voor de loten 3001-5000 is dit € 15,03 per lot;
 • € 1,00 per lot naar Baseball Against Cancer (BAC);
 • € 8,48 per lot naar kosten van de prijzen en kansspelbelasting;
 • € 0,68 per lot aan administratiekosten (externe ticketverkoper) en I-Deal transactiekosten;
 • € 2,54 per lot aan overige loterijkosten (zoals kosten voor aanvraag vergunning, notaris, accountant en promotie).

Wat gebeurt er met niet verkochte loten?
De hoofdprijs kan uitsluitend op een verkocht lot vallen. De notaris houdt er toezicht op dat niet verkochte loten niet meedingen.

Bij hoeveel verkochte loten gaat de loterij door?
Er is geen vastgesteld minimum aantal verkochte loten. Zelfs als er maar één lot verkocht wordt vindt er een trekking plaats.

Wanneer is de trekking?
Deze vindt plaats op 1 december 2018.

Moet ik kansspelbelasting betalen als ik de hoofdprijs win?
Nee, STH neemt de kansspelbelasting voor haar rekening.

Als ik de auto win, krijg ik dan een leaseauto?
Nee, als je de auto wint, word jij de wettige eigenaar van de auto en mag je ermee doen wat je wilt. De verzekering, wegenbelasting en onderhoud zijn wel voor jouw kosten.

Kost een lot echt maar € 25,00 of zijn er verborgen kosten?
Een lot kost € 25,00. De transactie- en administratiekosten (€0,68 per lot) worden door STH betaald.

Steun de vereniging! Koop loten en promoot de loterij op je sociale media, je werkplek en bij familie, vrienden en kennissen! Laten we er met elkaar een succes van maken.

De activiteitencommissie

Loten voor de Meerlease Autoloterij kunt u HIER kopen. Vragen kunt u mailen naar pionierspr@gmail.com.