Gedragscode voor Topsporters

De Topsporter:

IS EERLIJK en SPORTIEF
Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet altijd zijn best om te winnen. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportaspect, zoals de eerste stootslag.

PAST OP MET WEDDEN
Wedt nooit op tegenstander(s), wedt nooit op je eigen sport.

IS VOORZICHTIG
Stelt nooit informatie beschikbaar, ook niet aan familie en vrienden, die nog niet openbaar is gemaakt en voor het plaatsen van weddenschappen kan worden gebruikt .

KENT EN HOUDT ZICH AAN DE REGELS, WAARONDER OOK REGELS OP HET GEBIED VAN DOPING EN MATCHFIXING BEZOEKT DE VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN OVER DOPING EN MATCHFIXING NOC*NSF en de Dopingautoriteit hebben de Doorlopende Leerlijn Dopingvrije Sport ontwikkeld, die bestaat uit drie voorlichtingspakketten: Goud, Zilver en Brons. De sporter bezoekt de bijeenkomsten die onderdeel uitmaken van deze pakketten. De sporter bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten over matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden en/of volgt de e-learning over matchfixing.

LEVERT DE WHEREABOUTS ALTIJD TIJDIG EN CORRECT AAN
Sommige sporters hebben een whereabouts-verplichting. Zij dienen hun verblijfsgegevens door te geven aan de Dopingautoriteit of hun Internationale Federatie. Het is de verplichting van de sporter om hier correct en secuur mee om te gaan. IS OPEN Wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur van jouw sportvereniging of sportbond. Meld (signalen van) een dopingovertreding. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het vertrouwenspunt sport of andere daarvoor beschikbare kanalen. Ook wanneer je wordt benaderd om vals te spelen of andere ernstige overtredingen van deze code bemerkt, meld dit.

IS EEN VOORBEELD EN TOONT RESPECT
Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter of jury, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie.

DISCRIMINEERT NIET
Onthoudt je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT
Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN AAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, SCHEIDSRECHTERS/JURYLEDEN OF DERDEN OM IETS TE DOEN OF NA TE LATEN WAT IN STRIJD IS MET DE INTEGRITEIT VAN DE SPORT