Flexibiliteit en Corona

Het bestuur bedankt de leden voor de niet aflatende inzet en medewerking van hen tijdens
het seizoen 2020! Na de enthousiaste start in jan/mrt in de zalen werden we abrupt geconfronteerd met de maatregelen om COVID-19 te beteugelen. De teleurstelling was groot, maar ook de bereidwilligheid om ons te houden aan de nieuwe werkelijkheid. Medio mei/juni werd voorzichtig gestart met buitentrainingen onder voorwaarden en uiteindelijk konden er eind juli wedstrijden gespeeld worden. Last but not least de vereniging werd beperkt getroffen door COVID besmettingen.
Daarnaast speelde ons parten dat de velden getroffen waren door een Emelten plaag.
Dit had tot gevolg dat het gras van veld 1 omgeploegd, veld 2 kaal gemaaid en de overige grasvelden bespoten werden. Gevolg was dat toen er gespeeld kon worden hieruit ernstige beperkingen voor het trainen en spelen volgden. Ook hiervoor was begrip van leden!
Zuur was het daarna nog dat het gravel van veld 1 de regenbuien (opnieuw) niet kon verwerken waardoor het spelen hierop weer onmogelijk werd en dat half oktober de competities door COVID opnieuw gestopt moesten worden.

Tenslotte wil het bestuur niet voorbij gaan aan de bijzondere prestaties van de teams tijdens de maanden dat er gespeeld kon worden, zowel bij de jeugd als de senioren, waarbij de inzet van ons kader niet onvermeld mag blijven!

HULDE!