1 april, 2019 - 19:30

Hoofddorp

Tijdens de ledenraadpleging in november en ook bij de ALV eerder deze week benoemde een aantal leden de wens/noodzaak tot diverse veranderingen binnen de club en wellicht ook daarbuiten. Enkele voorbeelden zijn beheer en gebruik van de kantine, relaties/afspraken met ETO en STH, transparantie in financiën. Denk ook aan activiteiten zoals toernooien (met familie, bedrijven en scholen), season closing (MVP avond oid, coach bedanken), kampioensfeesten etc.
Onze doelstellingen zijn nog altijd niet veranderd en we willen werken aan meer saamhorigheid, meer gezelligheid en meer financiële onafhankelijkheid.

Om deze behoefte adequaat te adresseren hebben we voorgesteld om een aparte brainstormavond te organiseren, waarbij een ieder die daaraan een bijdrage wil leveren welkom is. Deze brainstorm bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 1 april, aanvang 19:30 in ons clubhuis. Dit is geen grap.

Om een indruk te krijgen van de opkomst wordt je verzocht om je even aan te melden via brainstorm@hoofddorp-pioniers.nl.