De ontwikkelingen rondom het Coronavirus wordt door Hoofddorp Pioniers uiteraard op de voet gevolgd.
Daar waar nodig zullen wij onze leden via meerdere kanalen, zoals Facebook, Instagram en Website zoveel en zo snel mogelijk informeren over genomen besluiten.
Hierin volgen wij uiteraard de adviezen op van KNBSB en NOC*NSF.

Vooropgesteld dat de gezondheid van al onze leden vooropstaat!

UPDATE #10 | 10 juli | 15.24 uur

Verruiming Corona maatregelen

Per 1 juli 2020 is weer een aantal Corona maatregelen versoepeld. Hieronder treffen jullie het nieuwe Corona protocol aan dat vanaf die datum geldt op het sportcomplex van Hoofddorp Pioniers. Dit protocol bestaat uit regels die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het NOC/NSF, de KNBSB, de Gemeente Haarlemmermeer en het bestuur van Hoofddorp Pioniers en ETO.

Het NOC/NSF heeft nog steeds een actueel sportprotocol dat je kunt vinden op nocnsf.nl/sportprotocol

Het bevat richtlijnen voor verantwoord sporten.
De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar of ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;
 • werk zoveel mogelijk thuis;
 • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits;
 • schud geen handen!

Hervatting van de honk- en softball competities!
Per 1 juli mag er weer gespeeld worden in competitieverband. De KNBSB is druk bezig met het publiceren van de competitieschema’s voor alle teams in alle leeftijdsgroepen. Hoe het schema er voor jouw team uitziet, kun je vinden op https://www.knbsb.nl/nl/competitie/competities/Honkbal/ (of Softbal, of Beebal als laatste deel van de URL). Veel mensen gaan in de komende weken op vakantie en het kan dus voorkomen dat wedstrijden in de vakantieperiode niet gespeeld kunnen worden door gebrek aan spelers. Die wedstrijden worden dan op een later moment in het jaar gespeeld. De KNBSB website en je coach informeren je hier verder over.

Sportcomplexen mogen weer open!
Per 1 juli zijn sportcomplexen weer open voor ouders en bezoekers. Dat betekent dat ouders weer langs de lijn welkom zijn bij trainingen en wedstrijden.

Maar wel op 1,5 meter van elkaar en van spelers en coaches natuurlijk!
Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Ook de kantine, kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.

Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn.

Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. In beginsel mogen er buiten (lees: op het terrein rond de velden en op tribunes) maximaal 250 toeschouwers bijeen zijn zonder reservering en gezondheidscheck, zonder placering. Voor binnen (lees: kantines) gelden maximum aantallen van 100 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck, wel placeren (tenzij er sprake is van doorstroming van de toeschouwers). Houd je daarbij aan de regels zoals gepubliceerd in de kantine en op het terras! Houd er rekening mee dat als sporters, officials en betrokken vrijwilligers (bv. scoorders) klaar zijn met hun wedstrijd, zij tellen als publiek, tenzij ze de locatie verlaten. Op buitenterrassen bij sportkantines is placering altijd verplicht (placeren is het toewijzen van zitplaatsen aan bezoekers).

Wat zijn de regels voor, tijdens en na het sporten?
Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantine.

In principe geldt de 1,5 meter afstand ook voor volwassen sporters. Alleen wanneer dit de normale sportbeoefening in de weg staat, kan tijdelijk de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor sporten als honk- en softbal. Voor sporten waarvoor de 1,5 meter afstand geen belemmering is, blijft de maatregel van kracht. Dit geldt ook voor alle activiteiten buiten het normale spelcontact om, zoals de warming-up, de teambespreking of de nazit in de kantine.

De dugouts mogen ook weer gebruikt worden, maar daar gelden de volgende regels voor. In de dugouts geldt de 1,5 meter regel. Tevens geldt dat als er meer spelers zijn dan er in de dugout plaats kunnen nemen o.b.v. de 1,5 meter regel, de resterende spelers buiten de dugout moeten blijven. Ook coaches mogen niet in de dugout plaatsnemen.

Hoe ziet het trainingsschema eruit?
Hoewel er geen formele regels meer zijn voor het vermijden van situaties waarbij teams gelijktijdig aankomen en/of vertrekken van het veld en/of complex, vinden de besturen van HP en ETO dit wel een belangrijke bijdrage aan de basis regel om drukte te vermijden. Om onnodige drukte bij de poort en op het complex te vermijden, handhaven we dus de start- en eindtijden voor trainingen zoals in het actuele trainingsschema.

De regel dat je per team met maximaal 2 coaches/trainers mag trainen, is niet langer van toepassing. Teams kunnen zelf bepalen hoeveel trainers/coaches ze willen inzetten tijdens trainingen, zolang de 1,5 meter regel maar wordt aangehouden waar noodzakelijk o.b.v. de andere regels.

Aan wie kunnen we vragen stellen m.b.t. de Corona maatregelen?
Als je op het sportcomplex bent voor sportactiviteiten, kun je altijd aan je coach vragen stellen over de geldende Corona maatregelen. Zij zijn tijdens het sporten namelijk ook Corona Coördinator. Op andere momenten kun je altijd per e-mail contact opnemen met de Hoofd Corona Coördinator van Pioniers, Hans Buiskool (secretaris@hoofddorp-pioniers.nl), of met het bestuur (bestuur@hoofddorp-pioniers.nl).

Desinfectie van gebruikte materialen.
Om het risico van verspreiding van het virus te minimaliseren vragen we van iedereen om:

 1. Enkel je eigen handschoen(en), knuppel en helm te gebruiken, als je die bezit
 2. Geen gebruik te maken van de materialen van teamleden
 3. Als je bepaalde materialen niet bezit (bv. een knuppel of een helm), gebruik te maken van materialen van de vereniging (via de coach)
 4. Deze verenigingsmaterialen bij elke roulatie (m.a.w. elke keer voor individueel gebruik door een speler) te desinfecteren met daarvoor door Pioniers geleverde desinfectie middelen
 5. Desinfecteer na trainingen gebruikte mobiele hekken en andere gebruikte materialen
 6. Al je eigen materialen bij thuiskomst goed schoon te maken en te desinfecteren

Met sportieve groet,
Bestuur Hoofddorp Pioniers

UPDATE #9 | 26 juni | 14.52 uur

Verruiming Corona maatregelen

Beste leden van Hoofddorp Pioniers,

Maandag jongst leden kon ik de trainers en coaches verblijden met het verruimen van de corona-maatregelen.

Inmiddels heeft de rijksoverheid aanvullende maatregelen  per 1 juli a.s. aangekondigd, die onverkort door de gemeentelijke corona-autoriteiten zullen worden overgenomen. De verwachting is dat deze a.s. maandag gepubliceerd worden.

Dit leidde er toe dat we volgende week zaterdag 4 juli om 13.00 uur H1 een eerste oefenwedstrijd op  ons Park tegen de Pirates op veld 2 gaan spelen. Veld 1 is de komende weken nog onbespeelbaar door het emelten probleem.

De beperkingen op ons Park (niet sporters buiten de hekken) gelden dan niet meer, maar wel blijft de regel “1,5m afstand houden” van kracht. Dat geldt ook voor de kantine waarvoor echter nog afspraken gemaakt moeten  worden. Zodra dat geregeld is, gaat die open. De toiletten kunnen gebruikt worden, maar verzoek is om deze zo weinig mogelijk te gebruiken en na gebruik goed te desinfecteren met de daar aanwezige  materialen.  Desinfectie van Honk- en  Softbal middelen en -materialen blijft van kracht.

Wedstrijden zijn  voor alle teams mogelijk ook tegen tegenstanders, die van elders komen. Toernooitjes e.d. kunnen in overleg (tijd, plaats, ruimte) georganiseerd worden.

Streefdatum voor de start van de reguliere competitie is 23 juli a.s.

Wij hopen dat deze voornemens en intenties bij jullie in goede aarde vallen en dat we nog een goed deel van het Honk- en Softbalseizoen 2020 van onze sporten kunnen genieten.

Namens het bestuur Hoofddorp Pioniers,

Hans Buiskool.

UPDATE #8 | 28 april | 11.22 uur

Protocol Hoofddorp Pioniers voor verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Beste coaches, trainers, spelers en ouders,

Van alle kanten stromen de vragen binnen wanneer kunnen we trainen en wat zijn de voorwaarden.

Het NOC/NSF heeft een sportprotocol samengesteld (nocnsf.nl/sportprotocol) met richtlijnen voor verantwoord sporten voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar.
Aanvullend heeft de KNBSB een concept “sport specifieke aanvullingen voor honk- en softbalsport” opgesteld.
Tot slot heeft het bestuur van Hoofddorp Pioniers zich nog beraden over specifieke afspraken voor ons complex.
Wanneer gaan we weer trainen?
We streven ernaar om de trainingen te hervatten op donderdag 30 april a.s. We zijn nog bezig om een aantal praktische knelpunten op te lossen, waardoor eerder starten echt niet mogelijk is.

Hoe ziet het trainingsschema eruit?
NOC/NSF en de KNBSB hebben duidelijke regels opgesteld m.b.t. het vermijden van situaties waarbij teams gelijktijdig aankomen en/of vertrekken van het veld en/of complex.
Het gevolg daarvan is dat de start- en/of eindtijden van de trainingen van sommige teams enigszins zijn gewijzigd. Het betreft meestal een verschuiving van 15 of 30 minuten.
We zijn nog bezig met het oplossen van wat knelpunten bij de organisatie van de training van spelers jonger dan 19 in honk- en softbal senioren teams. Daarover meer later deze week.
Een aangepast trainingsschema zal di. 28-4 worden gecommuniceerd naar alle betrokken coaches/trainers en spelers/ouders.

Aan welke regels moeten we ons houden?
Bij deze nieuwsbrief tref je twee documenten aan, één voor coaches/trainers en één voor sporters/ouders. In beide documenten staan zowel de algemene regels waaraan iedereen zich moet houden, als de specifieke regels voor de hierboven genoemde doelgroepen.
Lees deze regels heel goed door, ook met minderjarige spelers en houd je aan deze regels! Alleen dan kunnen we de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk beschermen!

Aan wie kunnen we vragen stellen tijdens trainingen?
Telkens als er sportactiviteiten op het complex zijn, zal er iemand van het Pioniers bestuur aanwezig zijn om coaches, spelers en ouders te helpen met het naleven van al die regels en eventuele vragen te beantwoorden of praktische problemen te helpen oplossen.

 • Maandag -> Jeroen Kok
 • Dinsdag -> Joyce Kolk of Iris Dweelaard
 • Woendag -> Joyce Kolk of Iris Dweelaard
 • Donderdag -> Ilja Schin kel
 • Vrijdag -> Jeroen Kok
 • Zaterdag -> n.n.t.b.
 • Zondag -> n.n.t.b.

Desinfectie van gebruikte materialen.
Om het risico van verspreiding van het virus te minimaliseren vragen we van iedereen om:

 1. Enkel je eigen handschoen(en), knuppel en helm te gebruiken, als je die bezit
 2. Geen gebruik te maken van de materialen van teamleden
 3. Als je bepaalde materialen niet bezit (bv. een knuppel of een helm), gebruik te maken van materialen van de vereniging (via de coach)
 4. Deze verenigingsmaterialen bij elke roulatie (m.a.w. elke keer voor individueel gebruik door een speler) te desinfecteren met daarvoor door Pioniers geleverde desinfectie middelen
 5. Al je eigen materialen bij thuiskomst goed schoon te maken en te desinfecteren

Brengen en halen van spelers
Zorg ervoor dat spelers op de in het trainingsschema vermelde starttijd voor de hoofdpoort van het complex klaar staan in hun sportkleding.
Houd daarbij een marge van maximaal 5 minuten aan. Als een training dus om 19:00 uur begint, mag een speler niet eerder dan 18:55 bij het hek worden afgezet.
Ben je toch iets eerder, wacht dan in je auto op de parkeerplaats.
Ouders mogen niet het complex betreden!
Voor beeballers en pupillen geldt dat zij vanwege hun leeftijd bij de hoofdpoort niet 1,5 meter afstand van elkaar hoeven te houden.
Aspiranten (ook al is een speler nog jonger dan 13 jaar), junioren en senioren moeten daar wel 1,5 meter afstand van elkaar houden!
Coaches gaan met hun team op de training starttijd direct naar het veld.
Trainingen eindigen op de in het trainingsschema aangegeven eindtijden en de kinderen moeten dan het complex meteen verlaten.
Zorg er dus voor dat u op tijd bent om uw kind weer mee naar huis te nemen.
We moeten ons strak aan deze regels houden om te voorkomen dat kinderen van verschillende teams en/of leeftijdsgroepen met elkaar in contact komen.

Voorzieningen complex
Gedurende trainingen is het gebouw afgesloten. Enkel in geval van een noodsituatie mogen coaches het gebouw betreden, bv. voor het AED apparaat.

Ook de toiletten zijn dicht, dus zorg ervoor dat kinderen thuis naar het toilet zijn geweest voor een training!
Zie voor de overige regels de bijgevoegde sportprotocollen.
Hoewel het streven dus is om onder voorwaarden vanaf 30 april het trainen weer op te starten, zijn de huidige NOC/NSF en KNBSB richtlijnen nog in concept.
Er moet nog goedkeuring komen van VWS/RIVM. Tevens werkt het bestuur nog samen met de sportservice Haarlemmermeer om de specifieke invoering bij Pioniers vorm te geven.
De definitieve versies volgen uiterlijk 28 april. Mochten daar zaken in staan die afwijken van de regels zoals we die nu via deze nieuwsbrief communiceren, dan zullen we u daar onmiddellijk over informeren.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Hoofddorp Pioniers

Corona richtlijnen spelers/ouders:

Onderstaand vind je de richtlijnen met betrekking tot de training voor de aankomende periode voor zover de maatregelen gelden van het RIVM. Bespreek deze richtlijnen ook met je dochter/zoon zodat hun goed op de hoogte zijn van de regels hoe ze zich moeten gedragen op en rondom het sportcomplex.

Ouders:

 • Zorg dat je hem/haar niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training afzet bij de ingang van het complex, als iedereen aanwezig is zullen zij onder begeleiding van de coac het complex betreden. Aan het einde van de training zullen zij als team naar buiten komen en kan je hem/haar hier ook weer ophalen.
 • Bij ziekteklachten van hem/haar of een van de andere familieleden, meld hem/haar dan af bij de training, bij 24 uur klachtenvrij mag hij/zij weer trainen. Bij vaststelling van het COVID-19 virus bij iemand in het huishouden mag er weer getraind worden na 14 dagen klachtenvrij.
 • Als je niet wilt of niet prettig voelt om te trainen is het niet verplicht, meld je wel eventjes af bij je coach/trainer.
  Reis alleen met jou eigen kinderen of mensen uit het huishouden.

Spelers:

 • Maak zoveel als mogelijk is gebruik van je eigen materiaal en deel deze niet met andere spelers.
 • Zorg dat je thuis hebt geplast, dit omdat de wc`s op het complex gesloten zullen zijn.
 • Voordat je van huis gaat, was je je handen goed.
 • Voor spelers/speelster vanaf de aspiranten geld; houd met iedereen 1.5 meter afstand.
 • Neem je eigen bidon mee met drinken.
  Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de coach/trainer het veld af te gaan naar andere velden of teams.
 • Zit tijdens de training niet aan je eigen gezicht of aan die van een ander.
 • Geen gebruik van kauwgom/pruimtabak of andere zaken.

Als advies willen wij nog meegeven dat het raadzaam is het materiaal
van je zoon/dochter na de training te desinfecteren.

Corona richtlijnen coaches:

Onderstaand vind je de richtlijnen met betrekking tot de training voor de aankomende periode voor zover de maatregelen gelden van het RIVM. Zorg ervoor dat als je als coach onderstaande regels goed in acht neemt om alles zo goed als mogelijk te laten verlopen. Bij gezondheidsklachten blijf je thuis.

Algemene regels

 • 1,5 meter regel is geldend vanaf de aspiranten, ongeacht welke leeftijd zij hebben. Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Zorg ten allen tijden er wel voor dat de kinderen niet bij hunzelf of bij andere spelers aan of hun eigen gezicht zitten.
 • Per team/training mogen er maximaal 2 coaches/trainers aanwezig zijn bij de training.
 • 5 minuten voor aanvang verzamelen de teamleden bij het hek (bij de jeugd ouder dan 12 op 1,5 meter afstand, als de groep compleet is ga je met het gehele team naar binnen en sluit je het hek weer als iedereen binnen is, dit geld ook bij het weg gaan.
 • Bij de ingang van het hoofdcomplex zal een lijst met spelregels hangen, bij aanvang van de eerste training deze regels doornemen met het gehele team.
 • Bij aanvang van de eerste training zal het trainingsmateriaal worden overhandigd en dienen de coaches voor de aankomende tijd zelf bij zich houden.
 • bij aanvang van de eerste training zal er desinfecteermiddel en papieren doekjes worden geleverd voor hantering van onderstaande desinfectie regels.
 • Complex is alleen geopend voor als de AED nodig is, voor andere zaken blijft het complex dicht.
 • Spelers mogen tijdens de training geen andere velden op anders dan het veld waarop getraind wordt, tevens mogen de teams onderling niet gemengd worden of samen spelen.
 • Dug-out is dicht voor spelers, tijdens de training mogen zij hier niet verblijven.
 • Bij gebruik van slagkooi, 1 speler tegelijkertijd in de kooi.
 • Er zijn wat aanpassingen in de trainingstijden gemaakt, zorg dat je om de eindtijd van de training zoals aangegeven alles klaar hebt en van het veld af kan met je spelers. Denk hierbij aan veld vegen, spullen desinfecteren en spullen ingepakt.

Desinfectie regels:

 • Speelballen dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Overig materiaal, helmen/knuppels en dergelijke voor/ bij roulatie tijdens training en na de training dienen gedesinfecteerd te worden.
 • Slagkooien en overige attributen dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Handgrepen van het trainingsveld/hokken van de bezems en de bezems zelf dienen voor en na de training te worden gedesinfecteerd.
 • Spelers dienen hun eigen materiaal thuis te desinfecteren.

UPDATE #7 | 22 april | 10.30 uur

We gaan weer langzaam van start!

Gisteren heeft de regering m.b.t. de bestrijding van de Corona crisis de regels bekend gemaakt voor de periode na 28 april.
Hieronder tref je de (nieuwe) regels aan die na 28 april gelden voor sport.

Kinderen tot 12 jaar (U12) mogen na 28 april weer buiten in teamverband trainen en een onderling potje spelen. De U12 spelers hoeven daarbij niet de 1,5 meter regel in acht te nemen.
Hun coaches moeten de 1,5 meter regel natuurlijk wel volgen. Ook mogen er geen ouders langs de lijn staan tijdens trainingen en onderlinge potjes.
Wedstrijden spelen in competitieverband is echter nog niet toegestaan, i.v.m. het extra reizen dat dit met zich meebrengt.

Ook kinderen tot 18 jaar (U18) mogen na 28 april weer buiten in teamverband trainen en een onderling potje spelen. U18 spelers moeten daarbij echter WEL de 1,5 meter regel in achtnemen, evenals hun coaches.
Voor U18 geldt ook dat er geen ouders langs de lijn mogen staan tijdens trainingen en onderlinge potjes.
Wedstrijden spelen in competitieverband is ook voor U18 nog niet toegestaan.

We zijn n.a.v. het gisteren bekend gemaakte beleid de komende dagen o.a. in overleg met de KNBSB bezig om te kijken wat de nieuwe regels specifiek gaan betekenen voor de honk- & softbalsport en voor de leden van Pioniers in het bijzonder. We willen na 28 april op een veilige manier eerst enkel de trainingen voor jeugdleden in deze leeftijdsgroepen weer kunnen gaan hervatten. In overeenstemming met de al geldende regels, blijft het sportcomplex na 28 april nog gesloten voor alle spelers van 18 jaar en ouder.

We zullen alle leden en ouders op de website en in de nieuwsbrief blijven informeren over de verdere ontwikkelingen.

Het Bestuur

UPDATE #6 | 25 maart | 12.48 uur

Beste leden,

Zojuist zijn de Corona maatregelen door onze nationale overheid aangescherpt en verlengd tot 1 juni. Dat betekent natuurlijk ook uitstel voor jullie mogelijkheden om te trainen en wedstrijden te spelen.

De KNBSB houdt voor de start van onze competities altijd rekening met een voorbereidingstijd van circa drie weken zodat de eerste competitiewedstrijden niet eerder zullen starten dan 20 juni.

Kijk voor meer info op KNBSB.

Daarom heeft het bestuur besloten om de 2e en 3e incassorondes van de contributie bij onze leden voorlopig op te schorten, in elk geval tot na 1 juni.

Hopelijk weten we dan meer over de rest van het seizoen en kunnen we bekijken hoe hier verder mee om te gaan.

UPDATE #5 | 15 maart | 15.40 uur

ETO heeft aangegeven dat het complex tot nader order GESLOTEN is voor ALLE sportactiviteiten.

Er mag derhalve GEEN gebruik gemaakt worden van de slagtunnel of op eigen gelegenheid op een veld worden getraind.

UPDATE #4 | 14 maart | 14.30 uur

Beste sportrelatie en topsportpartners,

Na de richtlijnen die onlangs door de regering zijn aangegeven en de richtlijnen vanuit het RIVM, het KNGF en protocol dat door NOC*NSF is uitgeschreven, heeft Fysio Cura Plaza besloten zich volledig te conformeren aan de adviezen.
Dit hebben wij invulling gegeven door het opstellen van het “Coronavirus Beleid Sportbegeleiding” (zie bijlage) ter bescherming van de sporters, stafleden, onze medewerkers en omgeving.


Samenvattend betekent dit inzake onze betrokkenheid bij de verschillende sportprogramma’s en sportverenigingen het volgende:
 • Wij zullen in ieder geval t/m 31 maart onze activiteiten bij de sportprogramma’s en op de sportverenigingen staken
 • Om de continuïteit van blessurebehandeling, revalidatie en preventieve programma’s te waarborgen, zullen de fysiotherapeuten betrokken bij de sportvereniging of (top)sportprogramma’s op individuele basis de sporters opvolgen en met hen bepalen hoe dit het beste te realiseren
 • Ten aanzien van nieuwe klachten of dreigende blessures organiseren wij tweemaal per week een inloopspreekuur in de praktijk (dinsdagen en donderdag 19.00 – 20.00 uur) waar (top)sporters en jeugdspelers gebruik van kunnen maken om een eerste beoordeling en advies te krijgen. Dit zal plaatsvinden op locatie FCP Meer Med Clinic.
Wij zullen de sporters ook via whatsapp benaderen om ook hen over het beleid en praktische oplossingen te informeren door middel van bijgevoegde brief.


Dit is helaas geen situatie om persoonlijke keuzes in te hebben. Als Fysio Cura Plaza nemen wij deze beslissingen voor de gezondheid van onze sporters, staf en omgeving.
Indien er vanuit NOC*NSF en/of regering nieuwe richtlijnen komen, zullen we daar zo snel mogelijk op schakelen.


Mochten er nog verdere vragen bestaan, dan horen wij dit graag.


Bas Besselink

Fysio Cura Plaza

Hoofddorp – Nieuw Vennep – Rijsenhout – Amsterdam

Telefoon: 088-3270000

UPDATE #3 | 13 maart | 19.00 uur

Op advies van NOC*NSF hebben we besloten om ook alle trainingen tot 31 maart af te gelasten.

Het Bestuur

UPDATE #2 | 13 maart | 15.00 uur

De KNBSB adviseert verenigingen om oefenwedstrijden die zij zelf ingepland hadden af te gelasten of uit te stellen. Hoofddorp Pioniers neemt dit advies over en heeft besloten om tot 31 maart alle oefenwedstrijden af te gelasten.

Trainingen per team mogen vooralsnog doorgaan; een team kan zelf besluiten toch niet te gaan trainen.

Het Bestuur

UPDATE #1 | 12 maart | 12.10 uur

We krijgen vragen naar ons beleid inzake het Coronavirus m.b.t. oefenwedstrijden.

Op dit moment ons standpunt:

 1. Er zijn geen speelbeperkingen in Hoofddorp en omgeving
 2. Géén handen geven en de algemene hygiëne adviezen opvolgen
 3. Afreizen naar Brabant; NIET DOEN!
 4. Als een speler zich niet goed voelt; NIET KOMEN!

Het Bestuur