Huisregels

Bij aanvang van het seizoen wordt per team een informatie/ouderavond georganiseerd. Ouders/leden zijn gehouden hieraan deel te nemen. Op dergelijke avonden maakt u kennis met de coach(es), de manager en een bestuurslid. Op de agenda staat steevast het reilen en zeilen van uw team en de bijzonderheden daaromheen.

  • Verhinderd?? Afbellen naar de coach of team begeleiders is noodzakelijk.
  • Trainingen gaan ook door bij minder goed weer, tenzij je wordt gebeld.
  • Het team als geheel is verantwoordelijk voor het netjes opgeruimd achterlaten van het veld.
  • Ouders bevinden zich tijdens de wedstrijd niet in de dug-outs.
  • Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen afval!
  • Respecteer je coaches, trainers, teamgenoten en materiaal. Maar ook alle andere mensen die ervoor zorgen dat je kunt honk- en/of softballen, dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Alcohol

In de kantine wordt behalve frisdrank slechts zwak alcoholische drank geschonken. In 2001 heeft de vereniging een reglement alcohol verstrekking vastgesteld. Ook wordt geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar verkocht. Overmatig drankgebruik wordt niet getolereerd. Dronken personen of personen onder invloed van ander psychotropische stoffen worden niet in de kantine toegelaten.
Er wordt niet geschonken aan jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders tijdens de uitoefening van hun functie.
Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken gedurende hun bardienst geen alcohol.

Douchen

Een stuk hygiëne na de wedstrijden hoort er bij. Ook maakt dit deel uit van het sociale gebeuren van een gezamenlijk geheel van saamhorigheid na een wedstrijd. Ook vies in een auto bij andere ouders zitten is geen pretje. Denk dus aan het meenemen van douche spullen. Douchen is ook een goede en leuke manier om met het team als geheel na te praten over het verloop van een wedstrijd. Ook hoort dit nu eenmaal bij onze sport en pas hierna is in wezen de wedstrijd afgelopen. Wij willen dan ook het douchen stimuleren en vragen hier dan ook uw bijzondere aandacht voor. Een team is compleet als we er allemaal zijn en hier een positieve bijdrage aan leveren. De kleedkamers worden na het douchen en/of omkleden schoon achter gelaten.

Het spel

Gooien met materiaal is niet toegestaan.
Discussies met scheidsrechters zijn niet mogelijk. Daar zijn coaches voor.
Wees zo veel mogelijk aanwezig! Ben je er niet, zowel tijdens de wedstrijd als ook tijdens de training, dan benadeel je het hele team. Afbellen naar je coach of teambegeleider is noodzakelijk. Trainingen gaan ook door bij minder goed weer, dit is dus geen geldige reden om niet op te komen dagen.
Eten en drinken: voor jouw afval ben jij verantwoordelijk! Het team is als geheel verantwoordelijk om een veld netjes opgeruimd achter te laten. Dit betekent het veld aanvegen en de honken niet op het veld achter laten. Plus de eigen dug-out en die van de gasten opruimen en rommel in de vuilnisbak gooien.

Honden op het terrein

Honden mogen op het terrein mee, mits u deze aanlijnt. Honden op de speelvelden zijn verboden. U bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. Fietsen is op het terrein verboden.

Kantinedienst

Elk team bemant een paar keer per seizoen de kantine. Dit onder toezicht van een kantinebeheerder en dagverantwoordelijke. Hiertoe wordt met de leiding van een team tijdig contact opgenomen. Het team is vrij om onderling de indeling te bepalen, maar blijft verantwoordelijk om de indeling in te vullen. Een bar vrijwilliger is tenminste 18 jaar oud.

Kleedkamers

Kleedkamers worden na het douchen en/of omkleden schoon achter gelaten.

Roken

Vanaf 1 juli 2018 geldt een algeheel rookverbod op het complex van Hoofddorp Pioniers.