Gedragsregels

Veel sportorganisaties waaronder het NOC-NSF, NISB en NKS hebben gezamenlijk een Sportiviteit & Respect-beleid opgezet. Eén van de onderdelen van dit beleid is het bespreekbaar maken van regels en binnen een team afspraken maken. Hoofddorp Pioniers wil ook spelen volgens de aangedragen gedragscodes. Ook alle coaches/trainers zullen in hun map deze regels ontvangen, en met elkaar die toepassen. Er zijn normen die voor iedereen gelden. Dit zijn:

 • Respecteer de regels van je sport
 • Respecteer de mede- en tegenstander binnen je sport
 • Behandel alle deelnemers in je sport gelijkwaardig
 • Gebruik geen (fysiek- , mentaal- en verbaal) geweld bij sport
 • Samen staan voor een faire sport

Sporters

 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;
 • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels;
 • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk;
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden; Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag;
 • Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent;
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden;
 • Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag;
 • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je teambegeleider, je teamgenoten of je ouders;
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 • Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport;
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hún plezier en niet voor het uwe;
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers;
 • Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling;
 • Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams;
 • Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel;
 • Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen;
 • Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken;
 • Gebruik social media niet om “uw gelijk “ te halen, maar gebruik dit alleen om uw vereniging in het zonnetje te zetten. Ga het gesprek aan met de coaches/begeleiding, of coördinatoren.

Gebruik van accommodatie

 • Roken is verboden op het gehele complex
 • Laat gebruikte ruimtes schoon achter (kleedkamers, toiletten, douches, etc.)
 • Laat de velden na gebruik netjes achter