Veldindeling vanaf 29 maart 2021

De Corona voorschriften blijven onverkort gelden.
In de afgelopen maand werden die redelijk tot goed nagekomen. We moesten echter wel regelmatig constateren dat er niet bevoegde personen op het Park aanwezig waren.
Partners, ouders en begeleiders van jeugdleden dienen buiten de hekken te blijven!

Het vriendelijke verzoek om het veld na de training te vegen zodat het volgend team ook een mooi veld heeft om op te trainen.