ALGEMENE LEDENVERGADERING

Beste leden en ouders,

Hierbij worden jullie uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 2 maart.

De ALV begint om 20:00 uur en zal online gehouden worden via MS Teams. Inloop vanaf 19:45.

De agendapunten voor deze bijzondere ALV zijn:

 • Opening, situatie Bestuur, situatie Corona
 • Jaarverslag 2020 incl Notulen ALV 2020
 • Financieel jaarverslag, Begroting, Contributie en Kascontrole
 • Stemming over bovenstaande, incl contributie voorstel (0%)
 • Rapportage Honkbal
 • Rapportage Softbal
 • Kantine 2020 & 2021
 • Back2Basics
 • Rapportage STH
 • Werkgroep STH
 • Activiteiten Commissie
 • ETO update
 • Awards en Jubilarissen
 • Aftredende Bestuursleden, en nu???
 • Rondvraag
 • Sluiting

De stukken zullen uiterlijk vrijdag 12 maart online worden gezet, op de volgende locatie:

https://drive.google.com/drive/folders/19x12h_jrTcsAKzzj0TM_FD4N9KZH1XAY?usp=sharing

Als je op voorhand al vragen hebt, kun je die per mail insturen naar bestuur@hoofddorp-pioniers.nl.

Een bijeenkomst via Teams is voor sommigen misschien gesneden koek, maar niet voor iedereen. Daarom een paar eenvoudige spelregels…

 1. Zet je microfoon uit (‘dempen’) als je zelf niet aan het woord bent; dat scheelt een hoop storing en bijgeluiden.
 2. Het is leuk als je je camera aan zet, maar niet verplicht.
 3. Je kunt vragen en opmerkingen kwijt in de Chat. Anderen kunnen daarop reageren met een andere tekst of een duimpje.
 4. En als je live iets wilt zeggen of vragen, steek dan even je ‘handje’ op en wacht tot je het woord krijgt.

Je kunt op 22 maart meedoen aan de ALV via de volgende link: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering.

Wanneer je daarop klikt, op je PC, laptop, tablet of mobiele telefoon, kun je zonder verder in te loggen zo aansluiten. Vul wel even je naam in svp.

Als je de Teams applicatie al hebt, prima, maar het werkt ook gewoon via je browser (bijv. Chrome, Edge of Safari).

Het kan zijn dat je nog even toestemming moet geven om de microfoon en camera/video te gebruiken. Als je wilt kun je een headset gebruiken.

Graag tot maandag 22 maart!

Het Bestuur.

De MS Teams knopjes in het kort:

1 = camera aan/uit

2 = microfoon aan/uit

3 = eigen scherm delen

4 = meer opties

5 = hand opsteken/laten zakken

6 = chat venster openen/sluiten