Aanvullende Anti-Corona Maatregelen

Naar aanleiding van het sterk stijgende aantal Corona besmettingen in Nederland, heeft de overheid afgelopen week voor een aantal regio’s aanvullende maatregelen afgekondigd.

Hieronder kun je lezen wat de gevolgen van die maatregelen zijn voor Hoofddorp Pioniers.

De onderstreping van bepaalde woorden in onderstaande tekst is enkel bedoeld om de aandacht te vestigen op de door de overheid gehanteerde benamingen, omdat die van belang zijn voor de interpretatie van de maatregelen.

 • Een van de regio’s waarvoor de nieuwe maatregelen gelden, is de Veiligheidsregio Kennemerland;
 • De locatie van Hoofddorp Pioniers (Park 21) valt onder de Veiligheidsregio Kennemerland en de afgekondigde maatregelen gelden dus ook voor Pioniers;
 • De eerste belangrijke nieuwe maatregel is dat gezelschappen groter dan 50 personen, zowel binnen als buiten, niet langer zijn toegestaan;
 • Sportteams vormen volgens de overheid WEL een gezelschap en mogen dus niet groter zijn dan 50 personen (dat betreft dus elke groep van spelers, coaches, trainers en begeleiders);
 • Ouders, aanhang (ega’s, partners, vrienden en vriendinnen, etc.), fans, etc. worden door de overheid NIET tot het sportteam gerekend, maar zijn volgens de overheid bezoekers;
 • Bezoekers aan stadions en sportcomplexen vormen volgens de overheid NIET een gezelschap en voor bezoekers geldt het maximaal 50 personen verbod dus NIET. M.a.w., er mogen meer dan 50 bezoekers op een sportcomplex;
 • Alle sportteams en bezoekers die gelijktijdig op een sportcomplex aanwezig zijn, vormen wat de overheid een samenkomst van personen noemt;
 • Een tweede belangrijke nieuwe maatregel is dat samenkomsten van meer dan 50 personen minimaal 48 uur voor de samenkomst bij de voorzitter van de Veiligheidsregio moeten worden gemeld;
 • Pioniers zal deze samenkomst meldingen doen voor alle dagen van de week (ma. t/m zo.) tot eind november, zodat alle trainingen en wedstrijden (incl. ouders en overige bezoekers) gewoon kunnen plaatsvinden;
 • Tijdens een training en thuiswedstrijd heeft de coach/trainer van het betreffende team ook de rol van Corona Coördinator (dit is een continuering van de eerdere maatregel uit mei 2020). We vermelden dat hier nogmaals, omdat bij de samenkomst melding aan de Veiligheidsregio (zie het voorgaande aandachtspunt) ook moet worden vermeld wie gedurende de sportactiviteit de rol van Corona Coördinator vervult op het sportcomplex.
 • De impact van de nieuwe maatregelen voor de Veiligheidsregio Kennemerland zijn voor Hoofddorp Pioniers dus niet zo groot.

Er verandert inhoudelijk niets anders dan dat Pioniers bij de Veiligheidsregio de meldingen moet doen voor samenkomsten van meer dan 50 personen op het sportcomplex, voor alle dagen van de week (ma. t/m zo.) tot eind november. Alle Corona maatregelen die al van kracht waren, blijven onverminderd van kracht. We verzoeken iedereen met klem om de bestaande maatregelen nog beter na te leven, zowel binnen als buiten het veld en altijd de aanwijzingen van verenigingsfunctionarissen en kantinemedewerkers op te volgen.

Voor vragen betreffende de Corona maatregelen kun je altijd terecht bij de Hoofd Corona Coördinator van Hoofddorp Pioniers, Hans Buiskool (E: secretaris@hoofddorp-pioniers.nl).

Het Bestuur.