Aangescherpte Anti-Corona maatregelen

Door de snelle toename van het aantal Corona besmettingen in Nederland, hebben centrale en lokale overheden op maandag 28 september de Corona maatregelen aangescherpt. Hieronder kun je de nieuwe regels lezen en wat de gevolgen zijn voor Hoofddorp Pioniers:

Maatregelen lokale overheden:

 1. De Gemeente Haarlemmermeer heeft op de toegangsweg naar het complex een bord geplaatst dat het gebied na 22:00 uur verboden gebied is (in het kader van sluitingen van o.a. parken. Ons complex ligt in een park gebied – Park 21). Uitzondering op het verbod geldt voor bestemmingsverkeer, passanten en personen die werkzaam zijn in de gebieden. Dit betekent dat het sportcomplex dus ook na 22:00 toegankelijk blijft en dat je ook na 22:00 het sportcomplex nog kunt verlaten.

Maatregelen centrale overheid:

 1. Onderstaande overheidsmaatregelen zijn voor de duur van 3 weken afgekondigd, daarna evalueert de overheid de resultaten;
 2. Deze maatregelen gaan in op dinsdagavond 29-9-2020 om 18:00;
 3. Er mag nog steeds binnen en buiten worden gesport;
 4. De nieuwe regel dat groepen buiten maximaal 40 personen groot mogen zijn, geldt niet voor sportgelegenheden (is een vermelde uitzondering);
 5. Er mogen bij sportwedstrijden en trainingen geen bezoekers meer worden toegelaten;
 6. Sportkantines zijn gesloten;
 7. Onnodig reizen moet zo veel mogelijk worden beperkt.

De gevolgen voor Hoofddorp Pioniers:

 1. De kantine is voor de duur van 3 weken gesloten;
 2. Er kan in het gebouw wel van de toiletten gebruik worden gemaakt;
 3. Het winkeltje is open op de aangegeven tijdstippen;
 4. Tijdens wedstrijden en trainingen is de coach van elk Pioniers team de Corona Cooördinator voor de betreffende sportactiviteit;

Voor trainingen gelden de volgende regels:

 1. Teams verzamelen zich weer bij de poort en gaan gezamenlijk met de coach(es) naar binnen;
 2. De verzameltijd is weer 5 minuten voor de aanvang van de training, let daarop met het afzetten van spelers;
 3. Zorg ervoor dat het grote hek en het hek van de fietsenstalling weer dicht zijn als een team naar binnen is gegaan;
 4. Blijf tijdens de training zoveel mogelijk op je eigen veld en ga niet op bezoek bij andere teams op het complex;
 5. Er zijn geen bezoekers toegestaan bij trainingen, ouders, etc. dienen dus buiten het hek te blijven!;
 6. Voor trainingen zijn er geen kleedkamers beschikbaar;
 7. Na de training verlaat een team het complex weer gezamenlijk met de coach(es).

Voor wedstrijden gelden de volgende regels:

 1. De coach van het thuisspelende team laat als Corona Coördinator het bezoekende team toe tot het complex (coaches stemmen dit onderling zelf af, eventueel via de wedsecs);
 2. Teams verzamelen weer bij de poort 5 minuten voor de door de coach gecommuniceerde verzameltijd voor de wedstrijd, let daarop met het afzetten van spelers;
 3. Teams waarvoor bondsscheidsrechters en/of bondsofficials worden verwacht, dienen zelf voor ontvangst te zorgen
 4. Zorg ervoor dat het grote hek en het hek van de fietsenstalling weer dicht zijn als beide teams naar binnen zijn gegaan;
 5. Blijf tijdens de wedstrijd zoveel mogelijk op je eigen veld en ga niet op bezoek bij andere teams op het complex;
 6. Er zijn geen bezoekers toegestaan bij wedstrijden, ouders, etc. dienen dus buiten het hek te blijven!;
 7. Voor bezoekende teams, van jeugdleden t/m 17 jaar, vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd;
 8. Voor wedstrijden zijn er kleedkamers beschikbaar. We raden echter af om daar te douchen, doe dat thuis!
 9. Na de wedstrijd verlaten beide teams het complex weer gezamenlijk met de coach(es).

M.b.t. het advies van de overheid om zo min mogelijk te reizen:

 1. De overheid vindt het nog steeds belangrijk dat er wordt gesport, maar is niet duidelijk of het huidige reisadvies ook betrekking heeft op reizen om in andere steden te gaan sporten;
 2. De KNBSB heeft als zienswijze dat reisbewegingen om te kunnen sporten niet strijdig zijn met het reisadvies van de overheid, m.a.w. je mag reizen om elders te sporten;
 3. Hoofddorp Pioniers kan niemand verplichten om te reizen naar een (risico) locatie waar gespeeld moet worden, dat moet een ieder voor zich zelf bepalen;
 4. We adviseren coaches en (ouders van) spelers om dat onderling vroegtijdig te bespreken (bv. in de team WhatsApp groepen).

Houd je verder aan de algemene Corona maatregelen als de 1,5 meter afstand houden tot elkaar, het vaak handen wassen, etc. en volg op het complex altijd de aanwijzingen op van verenigingsofficials en locatie beheerders.

Het bestuur.